โลโก้บริษัท CalTech AI Technologies Co., Ltd.

Business Analyst / System Analyst

CalTech AI Technologies Co., Ltd. - Middle-Level, Full time - ปากเกร็ด นนทบุรี
฿20,000-฿110,000

Business Analyst / System Analyst

Responsibilities

 • Gather/Develop business requirement (user story) from related parties.
 • Proactive team player with demonstrated problem solving and analytical reasoning abilities.
 • Develop the business process flow, flow chart, system diagram, web service integration, and user interface.
 • Escalate critical issues to PM or Quality Assurance & Manage the dependencies with other projects.
 • Be a change agent in implementing the new process/new system.
 • Prepare quality status report and materials needed to facilitate critical decisions by the Sponsor/ Stakeholders
 • Working on multiple projects at one time communicating findings to technical and non-technical colleagues.

Qualifications

 • A minimum of 1 to 5 years of working experience in relevant areas
 • Logical thinking.
 • Ability to work under complex condition and time constraint.
 • Self-Development, Communication, Interpersonal and Problem-Solving Skills.
 • Multi-tasking, good team player, flexible, punctual and interest to learn new things.
 • Good in tool manage software like Jira or Clickup
 • Experience with Agile / Scrum Methodology.
 • Programming Skills: Web Application, Mobile Application, Web Service is a plus.
 • Database Skills: MySQL, Store Procedure is a plus.

Benefits

 • Social security, Group health insurance
 • Flexible working hours 
 • Free snacks and drinks
 • Annual leave 16 days

Salary: ฿20,000 - ฿110,000

Apply

Please send your resume, portfolio, current salary and expected salary to

hr@caltech.xyz OR Apply now

11 days ago

Related Skills

#analyst#analytics#database

Contact

CalTech AI Technologies Co., Ltd.
อาคารไคตัค นาริตะ (Kaitak Narita Tower) ชั้น 5 ห้อง 5052 เลขที่ 47/341 หมู่3 ถนนป็อปปูล่า ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120

About CalTech AI Technologies Co., Ltd.

โลโก้บริษัท CalTech AI Technologies Co., Ltd.

CalTech AI Technologies Co., Ltd.Information Technology

บริการออกแบบ และจัดทำ Web & Mobile Application ทุกแพลตฟอร์ม ด้วยระบบการตัดสินจาก AI & Machine Learning Algorithm

นนทบุรี