โลโก้บริษัท CalTech AI Technologies Co., Ltd.

Software Engineer (Front-end / Back-end)

CalTech AI Technologies Co., Ltd. - Middle-Level, Full time - ปากเกร็ด นนทบุรี
฿20,000-฿110,000

Software Engineer (Junior-Senior)

Back-end Developer or DevOps Engineer

Responsibilities

 • Create testable, maintain APIs and Microservices for data products.
 • Designing and implementing components of multi-layered services and event-driven architecture.
 • Deploying, monitoring & maintaining the products in the production environment.
 • Participated in all areas of the development life cycle, planning, design, development, and release etc.
 • Support production issue if it need

Qualifications

 • A minimum of 1 to 5 years of working experience in relevant areas
 • Demonstrate experience in software development and experience working with tools and languages such as PHP Laravel, MySQL, MongoDB, Git, node.js, Shell scripting, and etc.
 • Understanding of Linux system administration and infrastructure management.
 • Understanding of network and user security, access and privileges.
 • Understand and Experience cloud service such as AWS or GCP or DigitalOcean
 • Experience with Docker and Container.
 • Experience with version control software like SVN, CVS, or Git.
 • Experience with Rest API or GraphQL API.
 • Experience basic authentication with Basic, OAuth (Open Authentication Standard), JWT (JSON Web Token).
 • Experience with Agile / Scrum Methodology.

Front-end Developer (Junior-Senior)

Responsibilities

 • Build reusable code and libraries for future use
 • Participate in software design
 • Deliver software with quality
 • Research and provide technical recommendation
 • Ensure the technical feasibility of UI/UX designs
 • Assure that all user input is validated before submitting to back-end
 • Support production issue if it need

Qualifications

 • A minimum of 1 to 5 years of working experience in relevant areas
 • Understanding of fundamental design principles behind a scalable application.
 • Understanding of UX/UI design.
 • Understanding differences between multiple delivery platforms (such as mobile vs, desktop), and optimizing.
 • Be strong in at least two of these languages: PHP Laravel, flutter, node.js, Javascript, HTML and CSS, Kotlin, Swift or Objective-C
 • Ability to work with QA engineers on creating automated tests.
 • Experience with Docker and Container.
 • Experience with API integration like Rest API or GraphQL API.
 • Experience with version control software like SVN, CVS, or Git.
 • Experience basic authentication with Basic, OAuth (Open Authentication Standard), JWT (JSON Web Token).
 • Experience with Agile / Scrum Methodology.
 • Understand and Experience cloud service such as AWS, GCP, DigitalOcean is a plus.

Benefits

 • Social security, Group health insurance
 • Flexible working hours  
 • Free snacks and drinks
 • Annual leave 16 days

Salary: ฿20,000 - ฿110,000

Apply

Please send your resume, portfolio, current salary and expected salary to

hr@caltech.xyz OR Apply now

11 days ago

Related Skills

#api-design#backend#cloud#database#nodejs

Contact

CalTech AI Technologies Co., Ltd.
อาคารไคตัค นาริตะ (Kaitak Narita Tower) ชั้น 5 ห้อง 5052 เลขที่ 47/341 หมู่3 ถนนป็อปปูล่า ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120

About CalTech AI Technologies Co., Ltd.

โลโก้บริษัท CalTech AI Technologies Co., Ltd.

CalTech AI Technologies Co., Ltd.Information Technology

บริการออกแบบ และจัดทำ Web & Mobile Application ทุกแพลตฟอร์ม ด้วยระบบการตัดสินจาก AI & Machine Learning Algorithm

นนทบุรี