โลโก้บริษัท บริษัท ศาลาแดง จำกัด

บริษัท ศาลาแดง จำกัด

Accounting

บริษัทให้บริการเกี่ยวกับ ระบบ SAP Business One แบบครบวงจร โดยทีมงานที่มีความรู้ ความสามารถด้าน SAP กว่า 10 ปี บริการลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งยังได้รับการยอมรับจากบริษัทชั้นนำให้เป็นที่ปรึกษาอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีบริการด้านอื่นๆ อีก เช่น

1. การฝึกอบรม

2. การพัฒนาโปรแกรม

3. การ Re-Implement

4. การ Support ผู้ใช้งาน

Contact

ชั้น 6 อาคารคิวเฮ้าส์เพลินจิต เลขที่ 598 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330

บริษัท ศาลาแดง จำกัด jobs

0 results