โลโก้บริษัท บริษัท คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

Senior Developer

บริษัท คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด - Entry-Level, Full time - ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
฿40,000-฿80,000

 Responsibilities 

- Work with business analysts and developers to create software designs.- Develop application according to requirements.- Formulate program specifications and basic prototypes.- Transform software designs and specifications into highly functional code in the appropriate language- Integrate individual software solutions into higher-level systems- Use web-based tools to create advanced SaaS where appropriate- Test code regularly to ensure it delivers desired results and perform debugging when necessary- Perform upgrades to make software and systems more secure and efficient.- Collaborate with technical writers to create user support documentation.- Design database tables and structures- Creating views, functions, and stored procedures- Writing optimized SQL queries for integration with other applications- Creating database triggers for use in automation- Integrating the individual platforms via RESTful API 

 Professional Skills 

Back-End 

- .NET framework, C#, MVC 

- Node.js 

- Python 

Front-End 

- Vue.js, ReactJS, AngularJS 

- JavaScript, HTML, CSS, Bootstrap 

- Flutter 

Database 

- Sql : MsSql, MySql, etc. 

- NoSql: MongoDB, etc. 

Cloud 

- AWS, Azure, etc. 

Integration 

- RESTful API SOAP 

Contact : K'Da Tel: 02677-8888 ext. 1618Mobile: 063-4742456Email: thanyada_n@kingpower.com

4 months ago

Related Skills

#angularjs#nodejs#python#reactjs#vuejs

Contact

บริษัท คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เลขที่ 8 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เชตราชเทวี กทม

About บริษัท คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

โลโก้บริษัท บริษัท คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดRetail

กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ เป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจค้าปลีกที่พร้อมและสามารถให้บริการในธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยวได้ดีที่สุดในระดับสากล เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจค้าปลีก สินค้าปลอดภาษีและ

กรุงเทพมหานคร