โลโก้บริษัท บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด

บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด

Other

Khon Kaen Fishing Net Factory Co., Ltd. or KKF is the large and one of the most successful manufacturer and distributor of nets and fishing, agriculture and other related industries equipment in the world under the brand “sailboat” or ‘SHIP’.

Contact

115 หมู่ 17 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด jobs

0 results