โลโก้บริษัท Box24 Co., Ltd.

UX/UI Designer

Box24 Co., Ltd. - Entry-Level, Full time - พญาไท กรุงเทพมหานคร
฿20,000-฿30,000

Description

  • Translate concepts into wireframes and mockups that lead to intuitive user experiences.
  • Rapid interactive prototyping and validation it with users, stakeholders and developers. 
  • Design and deliver wireframes, user stories, user journeys, and mockups optimized for a wide range of devices and interfaces. 
  • Design and deliver UI interfaces.
  • Big thinking, ability to point out product and design opportunities and turn the same into actionable plan.
  • Teamwork attitude and focus on fixing problems to deliver the best

 

Qualifications

  • Portfolio to prove the design abilities and skills.
  • Excellent communication, presentation, and interpersonal skills 

Related Skills

#adobe-xd#html#illustrator#photoshop#ux-ui

Contact

Box24 Co., Ltd.
256 Phaholyothin Road, Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400

About Box24 Co., Ltd.

โลโก้บริษัท Box24 Co., Ltd.

Box24 Co., Ltd.Retail

บริษัท บ๊อกซ์24 จำกัด Startup ด้าน Internet of Things (IoT) อันดับ 1 ของเอเชียตะว้นออกเฉียงใต้ ให้บริการในกว่า 200 สาขา ใน ไทย สิงคโปร์ และ มาเลเซีย ที่ได้รับเงินสนับสนุนระดับ Series A จากนักลงทุนสถาบ

กรุงเทพมหานคร