โลโก้บริษัท Box24 Co., Ltd.

Senior Backend/Full Stack Developer - [Ad]

Box24 Co., Ltd. - Middle-Level, Full time - พญาไท กรุงเทพมหานคร
฿40,000-฿60,000

ความรับผิดชอบ

• รับผิดชอบในการออกแบบและพัฒนาเว็บและแอพด้วย PHP / NodeJS

• ปรับปรุง Source Code ปัจจุบันพัฒนาให้เสถียรยิ่งขึ้น

• สนับสนุนทีม Operation ในการให้บริการ เพื่อตอบสนองต่อปัญหา รวมถึงเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเป็นองค์ความรู้สำหรับฝ่ายเทคโนโลยีต่อไป

• บริหารจัดการระบบฐานข้อมูล และปรับปรุงให้มีความเสถียร

• ประสานงานกับบริษัทอื่นๆ ที่ต้องการเชื่อมต่อระบบกับองค์กร

• พัฒนาศักยภาพผู้ใต้บังคับบัญชา

• ร่วมออกแบบ วางนโยบาย และแนวโน้มทางเทคโนโลยีขององค์กร ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ของธุรกิจ และความต้องการของผู้ใช้งาน

คุณสมบัติ

• รักการเขียนโค้ด ขยันและรักการเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง

• มีประสบการณ์ PHP มากกว่า 5 ปี

• มีประสบการณ์การพัฒนาระบบด้วย Laravel หรือ Lumen Framework มากกว่า 2 ปี

• มีประสบการณ์การพัฒนาระบบด้วย PHP OOP, Codeigniter

• เขียนโปรแกรมด้วย NodeJS ได้

• มีประสบการณ์ออกแบบฐานข้อมูลด้วย Mysql หรือ Postgres

• มีพื้นฐาน Frontend framework เช่น VueJS, ReactJS (optional)

• เข้าใจสถาปัตยกรรมแบบ MVC

• มีประสบการณ์ในการสร้าง REST API

• มีพื้นฐานการเขียน Design Pattern ที่ดี

• รู้จัก TDD สามารถเขียนโค้ดที่ Test ได้

• เข้าใจวิธีการจัดการเวอร์ชันของ Git และมีความเข้าใจ Git flow ที่ดี

• เข้าใจการใช้งาน Docker

• ทำงานเป็นทีม

สถานที่ทำงาน

• ถนนพหลโยธิน, ติด BTS สนามเป้า

หากสนใจสมัครเป็นทีมงานกับเรา

· ประวัติส่วนตัว (Resume) 

· ผลงานที่ผ่านมา Portfolio (ถ้ามี)  

ส่งมาที่ Email : hr@box24corp.com โดยตรงเท่านั้น 

Contact

Box24 Co., Ltd.
256 Phaholyothin Road, Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400

About Box24 Co., Ltd.

โลโก้บริษัท Box24 Co., Ltd.

Box24 Co., Ltd.Retail

บริษัท บ๊อกซ์24 จำกัด Startup ด้าน Internet of Things (IoT) อันดับ 1 ของเอเชียตะว้นออกเฉียงใต้ ให้บริการในกว่า 200 สาขา ใน ไทย สิงคโปร์ และ มาเลเซีย ที่ได้รับเงินสนับสนุนระดับ Series A จากนักลงทุนสถาบ

กรุงเทพมหานคร