โลโก้บริษัท Box24 Co., Ltd.

DevOps

Box24 Co., Ltd. - Middle-Level, Full time - พญาไท กรุงเทพมหานคร
฿40,000-฿60,000

หน้าที่และความรับผิดชอบ

• ดูแลรักษา และ พัฒนา Automation CI/CD Pipeline (รวมไปถึง การตรวจสอบและ มอนิเตอร์)

• ออกแบบ CI/CD pipeline ที่สามารถควบคุมการส่งมอบงานได้ ทั้งแบบ on cloud.และ On-permise (AWS,GCP,One-Premise) โดยใช้ เทคโนโลยี เช่น Jenkins ,Ansible, Premotheus, Docker, ELK Stack และอื่นๆ

• ร่วม ออกแบบและพัฒนา โครงสร้าง เพื่อให้ตอบสนอง ความต้องการในการพัฒนาซอฟแวร์ ทั้งในสภาพแวดล้อม Development และ Production 

• ประสานงานกับทีม Developer , infra , QA เพื่อหาทางออกให้และรับมือแก้ปัญหากับสถานการณ์ต่างๆ

• หมั่นหาความรู้ เสนอ และ ส่งต่อเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้ทีม

• จัดทำเอกสารที่ชัดเจนสำหรับโซลูชันที่จะส่งมอบให้กับทีมที่เกี่ยวข้อง

• สร้าง Tool เพื่อเพิ่มศักยภาพในการส่งมอบงานอย่างรวดเร็ว  

คุณสมบัติ

• มีประสบการณ์ในงานสาย IT infrastructure อย่างน้อย 2-6 ปี

• มีประสบการณ์ในงานสายการพัฒนาระบบ อย่างน้อย 2 ปี 

• มีความเข้าใจอย่างดีเกี่ยวกับเทคโนโลยี Automation build เช่น Jenkins, deploy and test application  

• มีความรู้ความเข้าใจ.เกี่ยวกับเครื่องมือ Configuration ต่างเช่น Ansible / Jenkins

• มีความรู้ความเข้าใจ SQL และ NoSQL Database

• มีความถนัด Unix/Linux Os เป็นอย่างดี

• มีความถนัดในการใช้ Git เป็นอย่างดี เข้าใจ Git flow

• มีความถนัดและประสบการณ์ Shell / Python / PHP เป็นอย่างดี

• มีความถนัดและประสบการณ์ HTML5, Javascript , NodeJs ,Python ,PHP

• มีความถนัดและประสบการณ์ Virtual Machine เป็นอย่างดี

*** มีความเชี่ยวชาญเทคโนโลยี Container Orchestration ( โดยเฉพาะ Kubernetes)

สถานที่ทำงาน

• ถนนพหลโยธิน, ติด BTS สนามเป้า

 หากสนใจสมัครเป็นทีมงานกับเรา 

· ประวัติส่วนตัว (Resume) 

· ผลงานที่ผ่านมา Portfolio(ถ้ามี) 

ส่งมาที่ Email :hr@box24corp.com โดยตรงเท่านั้น 

Related Skills

#devops#docker#k8s#kubernetes#orchestration

Contact

Box24 Co., Ltd.
256 Phaholyothin Road, Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400

About Box24 Co., Ltd.

โลโก้บริษัท Box24 Co., Ltd.

Box24 Co., Ltd.Retail

บริษัท บ๊อกซ์24 จำกัด Startup ด้าน Internet of Things (IoT) อันดับ 1 ของเอเชียตะว้นออกเฉียงใต้ ให้บริการในกว่า 200 สาขา ใน ไทย สิงคโปร์ และ มาเลเซีย ที่ได้รับเงินสนับสนุนระดับ Series A จากนักลงทุนสถาบ

กรุงเทพมหานคร