โลโก้บริษัท Box24 Co., Ltd.

Image Recognition Team Lead (AI)

Box24 Co., Ltd. - Senior-Level, Full time - พญาไท กรุงเทพมหานคร
฿40,000-฿60,000

Responsibilities

- Applies technical workflows for image processing, detection and tracking, full-motion-video analysis, or object recognition.

- Works with large and complex data sets, comprising but not limited to, texts, images, and geo-locations.

- Develops and evaluates AI models for different use cases in continuous delivery environment.

- Designs new data sets and preparing data for new applications.

- Extends and maintains AI automation in the organization.

Qualifications

- B.Eng. in Physics, Astrophysics, Geophysics, Engineering Physics, Applied Mathematics, Astronomy, Computer Science, Data Analytics, Geospatial Analytics, Remote Sensing, Information Science, Image Processing, or related technical field.

- Intellectual curiosity and desire for continuous learning

- Strong scientific background

- Skilled and innovative problem solver

- Comfortable adapting to a wide variety of roles to support different types of technical projects

- Proficient in Python/Numpy, C/C++, or Matlab

- Ability to learn and apply software packages and tools as needed.

Work Location: BTS Sanaampao Exit 4 

Interested applicants may submit resume and past work portfolio at hr@box24corp.com. 

Related Skills

#ai#artificial-intelligence#data-science#image-recognition#python

Contact

Box24 Co., Ltd.
256 Phaholyothin Road, Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400

About Box24 Co., Ltd.

โลโก้บริษัท Box24 Co., Ltd.

Box24 Co., Ltd.Retail

บริษัท บ๊อกซ์24 จำกัด Startup ด้าน Internet of Things (IoT) อันดับ 1 ของเอเชียตะว้นออกเฉียงใต้ ให้บริการในกว่า 200 สาขา ใน ไทย สิงคโปร์ และ มาเลเซีย ที่ได้รับเงินสนับสนุนระดับ Series A จากนักลงทุนสถาบ

กรุงเทพมหานคร