โลโก้บริษัท Box24 Co., Ltd.

C Developer

Box24 Co., Ltd. - Middle-Level, Full time - พญาไท กรุงเทพมหานคร
฿30,000-฿40,000

ความรับผิดชอบ:

  • พัฒนา/เพิ่มความสามารถ ตู้ล็อกเกอร์อัจฉริยะตามความต้องการขององค์กร
  • ควบคุมคุณภาพของโค้ดให้มีคุณภาพที่ดี ทำงานได้ถูกต้อง ทดสอบและดูแลได้ง่าย มีความยืดหยุ่นพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ดี

คุณสมบัติ:

  • มีความเชี่ยวชาญในภาษา C
  • เรียนรู้ C Framework ขององค์กรได้อย่างรวดเร็ว
  • เขียนโปรแกรมควบคุม Hardware Controller ที่เกี่ยวข้องได้
  • เข้าใจวิธีการทำงานของอุปกรณ์ Mechanical ต่างๆ เช่น Solenoid
  • เข้าใจจุดแข็ง/จุดอ่อนของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่นการป้องกันการรบกวนทางไฟฟ้าระหว่างอุปกรณ์ ฯลฯ
  • สามารถใช้งาน Linux Command Line ได้อย่างชำนาญ Compile และ Debug ภาษา C บน Linux ได้
  • เข้าใจวิธีการจัดการเวอร์ชันของ Git และมีความเข้าใจ Git flow ที่ดี
  • ชอบศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยี IoT ใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้กับงานได้อย่างรวดเร็ว

Related Skills

#c#hardware-controller#iot#linux

Contact

Box24 Co., Ltd.
256 Phaholyothin Road, Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400

About Box24 Co., Ltd.

โลโก้บริษัท Box24 Co., Ltd.

Box24 Co., Ltd.Retail

บริษัท บ๊อกซ์24 จำกัด Startup ด้าน Internet of Things (IoT) อันดับ 1 ของเอเชียตะว้นออกเฉียงใต้ ให้บริการในกว่า 200 สาขา ใน ไทย สิงคโปร์ และ มาเลเซีย ที่ได้รับเงินสนับสนุนระดับ Series A จากนักลงทุนสถาบ

กรุงเทพมหานคร