โลโก้บริษัท Bossup Solution Co.,Ltd.

Senior System Analyst

Bossup Solution Co.,Ltd. - Middle-Level, Full time - เมืองนนทบุรี นนทบุรี
฿25,000-฿35,000

Job Offers Position : Senior System Analyst

  Bossup Solution Co., Ltd. is looking for experienced resources in Senior System Analyst

Qualifications :

· Bachelor in IT, computer science, engineering or other related fields. 

· At least 4 Years Experience in system analysis and Design Technical Knowledge 

· Experience in Object Oriented language 

· Knowledge of Physical Data Modeling, Physical Database Design, SQL Design, Development and Optimization 

· Knowledge of Process Design, Development and Optimization  

· Knowledge of Web services technologies, such as WSDL, SOAP, REST, JSON etc 

· Enjoy working in a team environment 

· Self-motivated, good interpersonal, good team spirit and responsible.  

· Able to work in a dynamic environment which requires greater flexibility and adaptability 

  

Responsibilities :

· Conduct requirement collection and requirement analysis. 

· Conduct process and system design including data model and architecture modeling. 

· Perform activities of quality assurance and quality control. 

· Assist and conduct system test (UAT, SIT and Other Test) with Users. 

· According to the direction of project manager, conduct all of the activities including documentation  

Related Skills

#java#php#systemanalysis#systemanalyst#systemdesign

Contact

Bossup Solution Co.,Ltd.
20/99 หมู่ 9 อาคารธนวัชร งามวงศ์วานซอย 6, ถนนงามวงศ์วาน, บางเขน , เมือง นนทบุรี

About Bossup Solution Co.,Ltd.

โลโก้บริษัท Bossup Solution Co.,Ltd.

Bossup Solution Co.,Ltd.Information Technology

บริษัท บอสอัพ โซลูชั่น จำกัด ดำเนินงานในธุรกิจพัฒนาซอฟท์แวร์ และจัดหาโซลูชั่นที่เหมาะสมให้แก่องค์กรต่างๆ รวมถึงการนำ Innovative เทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ไทย โดยบริษัทของเราไม่

นนทบุรี