โลโก้บริษัท Bossup Solution Co.,Ltd.

Senior System Analyst

Bossup Solution Co.,Ltd. - Senior-Level, Full time - เมืองนนทบุรี นนทบุรี
฿30,000-฿45,000

Responsibilities:

1. Analyzing and translating user requirements into business requirement specification.

2. Design and develop a software requirement specification.

3. Design and develop a SQL server reporting services.

4. Investigate and solve problem given by customer.

5. Engage in functional test, SIT, UAT to ensure quality of deliverable

6. Works closely with software developers, software tester and a variety of end users to ensure technical compatibility and meet user satisfaction.

7. Continually updating technical knowledge and skills by attending in-house courses external courses, and self-learning. 

Qualification:

1. Bachelor’s Degree in Computer Science, Computer Engineer or related field

2. For System Analyst position, At least 2 years working experience in System Analyst position or related position.

3. Ability to design use case, activity, sequence, state and class diagram.

4. knowledge of relational database and technologies.

5. Ability to write complex SQL queries needed to query and analyse data. 

6. Ability to provide logical, analytical and creative approach to problems solving.

7. Good communication and relationship 

Salary : Negotiable 

Welfare :

1. Health insurance 

2. Annual trip or party 

3. Annual health check up 

4. Transportation/meal allowance 

Contact : job@bossup.co.th

5 months ago

Related Skills

#analyst#problem-solving#prototyping#sql#uat

Contact

Bossup Solution Co.,Ltd.
20/99 หมู่ 9 อาคารธนวัชร งามวงศ์วานซอย 6, ถนนงามวงศ์วาน, บางเขน , เมือง นนทบุรี

About Bossup Solution Co.,Ltd.

โลโก้บริษัท Bossup Solution Co.,Ltd.

Bossup Solution Co.,Ltd.Information Technology

บริษัท บอสอัพ โซลูชั่น จำกัด ดำเนินงานในธุรกิจพัฒนาซอฟท์แวร์ และจัดหาโซลูชั่นที่เหมาะสมให้แก่องค์กรต่างๆ รวมถึงการนำ Innovative เทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ไทย โดยบริษัทของเราไม่

นนทบุรี