โลโก้บริษัท BorntoDev Co., Ltd.

Digital Marketing Executive

BorntoDev Co., Ltd. - Middle-Level, Full time - บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
฿25,000-฿35,000

Work Hours : 09.00 - 18.00 (M-F) 

 • บริหารจัดการกิจกรรม และ กลยุทธ์บน Social Media ในรูปแบบ Inbound และ Outbound Marketing
 • ออกแบบ และ ปฏิบัติการด้าน กลยุทธ์ทางดิจิทัล รวมถึงการทำแคมเปญทางการตลาดออนไลน์ทั้งในรูปแบบ B2B และ B2C
 • คิดค้น และ สร้าง Impact และ Engagement ให้กับแบรนด์รูปแบบดิจิทัล
 • ติดตาม และ แก้ไขปัญหา รวมถึงปรับประสิทธิภาพในการออกแบบแคมเปญทางการตลาด
 • มองหาความท้าทายใหม่ ๆ และ แนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่สามารถช่วยธุรกิจของลูกค้าของ
 • ทำงานร่วมกันกับฝ่ายไอทีทางวิชาการ และ ฝ่ายมัลติมีเดียเพื่อบรรลุเป้าหมายด้านการตลาด และ เป้าหมายขององค์กร
 • วางกลยุทธ์วางแผนวิเคราะห์และปรับปรุงแผนการกำหนดราคาของผลิตภัณฑ์และบริการ
 • พัฒนา ปรับปรุง สร้างสรรค์ Sales Materials และ Sales Kits เพื่อใช้ในงานขาย
 • เข้าพบลูกค้าเพื่อประเมินความต้องการ / นำเสนอ / ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ / บริการของบริษัท รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบัน และ พยายามช่วยให้พวกเขาทำงานได้ดีขึ้น
 • วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายที่เป็นไปได้ช่องทางในการเข้าถึงเป้าหมายและวางกลยุทธ์การขาย
 • จัดลำดับความสำคัญของการเปิดตัวคุณลักษณะที่จะสร้างผลลัพธ์สูงสุด
 • ศึกษาผลิตภัณฑ์การแข่งขันและรู้จักคู่แข่งของเรา
 • ทำงานร่วมกับ CEO ในการพัฒนากลยุทธ์และเป้าหมายการขาย
 • จัดทำรายงานผลการดำเนินการปัจจุบันรายสัปดาห์และรายเดือน

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การตลาด หรือ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย / การตลาดอย่างน้อย 2 - 3 ปี หรือ หากมีประสบกาณ์ด้านการตลาด Digital ต้องมีประสบการณ์ตั้งแต่ 1-3 ปี ขึ้นไป
 • มี Passion ในการทำงานสูง ใส่ใจในรายละเอียดของงาน ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ
 • มีความรู้ ความเข้าใจ ความรับผิดชอบ และ สามารถปฏิบัติงานด้าน Sales & Marketing ได้เป็นอย่างดี
 • เข้าใจเอกสาร และ รายงานพื้นฐานสำหรับงานด้าน Sales & Marketing
 • กล้าพูด นำเสนองาน กล้าแสดงออก และ มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และ รับความกดดันจากงานได้
 • ทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดี
 • หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานขาย / การตลาดด้าน Software Development, Education หรือ Digital Content มาก่อนยินดีรับพิจารณาเป็นพิเศษ

สิทธิประโยชน์พนักงาน

 • รายได้แบบพนักงานประจำ มีสัญญาจ้างรูปแบบรายปี เมื่อผ่านการประเมินทดลองงาน 3 เดือน
 • รายได้เพิ่มเติมจาก Commission ตามขั้นบันได
 • โบนัสรายปี ตามผลประกอบการ และ ผลงานของพนักงาน
 • ประกันสังคม ใช้สิทธิ์ได้เมื่อยามเจ็บป่วย
 • โควต้าลาวันหยุดพักร้อน 10 วัน เก็บสะสมปีถัดไปได้
 • ค่าเดินทางเพื่อเจรจรธุรกิจ และ พบปะลูกค้า 
24 days ago

Related Skills

#digital-marketing#it#marketing#sales#technology

Contact

BorntoDev Co., Ltd.
บริษัท บอร์นทูเดฟ จำกัด 144/25 (A) คลองจั่นเพลส ชั้น 6 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240

About BorntoDev Co., Ltd.

โลโก้บริษัท BorntoDev Co., Ltd.

BorntoDev Co., Ltd.Information Technology

BorntoDev (www.BorntoDev.com) เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการสอนการพัฒนาโปรแกรมหรือผลงานทางด้านคอมพิวเตอร์ จัดทำขึ้นเมื่อ 27 ตุลาคม 2556 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อต้องการให้ผู้ที่สนใจพัฒนาซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชั่น หร

กรุงเทพมหานคร

More at BorntoDev Co., Ltd.

1 other opening

24 days ago

(ด่วน) Computer Scientist - Content Creator

Entry-Level, Full time

฿20,000-฿30,000 BorntoDev Co., Ltd. - บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
#contentmarketing#programming#technology