โลโก้บริษัท BoonmeeLab

Senior Back End

BoonmeeLab - Middle-Level, Full time - กรุงเทพมหานคร
฿40,000-฿55,000

Job Description

 • Develop robust server-side APIs and services using the right tools and infrastructure.
 • Design databases with a focus on scalability, security, and performance.
 • Optimize database performance at all levels to enhance overall system efficiency.
 • Focus on code quality, readability, documentation, code review and testability.
 • Conduct thorough code reviews and ensure comprehensive documentation for maintainability.
 • Set up, maintain, and update web applications to meet evolving business needs.
 • Design and implement system architectures for optimal client and product solutions.
 • Focus on optimizing system performance to deliver a seamless user experience.
 • Mentor team members to enhance overall performance, code quality, and workflow efficiency.
 • Deliver high-quality products and services to our customers.

Qualification

 • 3-5 years of relevant experience.
 • Proven experience in developing web applications, with a strong understanding of OOP, data structures, and database design.
 • Proficiency in Node.js using either JavaScript or TypeScript.
 • Experience with SQL, MongoDB, and Redis.
 • Continuous curiosity, a commitment to learning, and effective communication skills.
a month ago

Related Skills

#back-end#backenddeveloper#javascript#nodejs

Contact

BoonmeeLab
No. 1 Building, 6th Floor, Soi Patpong, 1 Surawong Rd, Bang Rak, Bangkok 10500

About BoonmeeLab

โลโก้บริษัท BoonmeeLab

BoonmeeLabInformation Technology

BOONMEE LAB เปิดรับเพื่อนร่วมงานที่อยากสร้าง IMPACT ด้วย DATA DESIGN และ TECHNOLOGY ไปด้วยกัน ร่วมงานกับเราแล้วดียังไง? เน้นทำงานให้ได้ผลงานและมีประสิทธิภาพ มากกว่ายึดระเบียบขั้นตอน Hybrid working :

กรุงเทพมหานคร