โลโก้บริษัท BoonmeeLab

Data Analyst

BoonmeeLab - Middle-Level, Full time - บางรัก กรุงเทพมหานคร
฿20,000-฿50,000

Job Scope

 • ช่วยทีมให้เข้าใจความต้องการด้านข้อมูลของโปรเจ็กต์ที่ได้รับมอบหมาย
 • ดึงและจัดข้อมูลที่มีรูปแบบหลากหลาย จากหลายหลากแหล่งข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพสูงไปใช้งานต่อ
 • นำเสนอและสื่อสารลักษณะข้อมูล ผลการวิเคราะห์ และคำแนะนำ โดยใช้เครื่องด้าน visualization, reporting และ presentation
 • ทำงานร่วมกับทีมภายในและภายนอกเพื่อพัฒนาข้อมูลตามงานที่ได้รับมอบหมาย
 • ดูแลฐานข้อมูล ตารางข้อมูล และเครื่องมืออื่น ๆ ที่ใช้วิเคราะห์และรายงานข้อมูล
 • อบรมและแนะนำทีมเกี่ยวกับวิธีการกรอกข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น และการสร้างแดชบอร์ด
 • เสนอแนะ ปรับปรุงระบบงานด้านข้อมูลภายในทีม เพื่อความถูกต้องและสม่ำเสมอของข้อมูล 

Qualification

 • เข้าใจและมีประสบการณ์การใช้งาน SQL, Excel และเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อน
 • สามารถจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องมือต่าง ๆ รวมทั้งการเขียนโค้ดด้วยภาษา Python
 • มีทักษะในการสื่อสารด้านข้อมูลกับทีมภายในและภายนอก โดยใช้แผนภาพและเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Data Studio, Tableau เป็นต้น
 • มีความรู้และเข้าใจการจัดการข้อมูลในด้านความถูกต้องและคุณภาพเป็นอย่างดี
 • เข้าใจ best practice เรื่องการบริหารข้อมูลในการตั้งชื่อ กำหนดความหมาย และจัดแบ่งกลุ่มข้อมูล (taxonomy)
 • ช่างสงสัยและคลั่งรักในข้อมูล (passionate)
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี สามารถแลกเปลี่ยนและปรึกษาหารือกับทีมได้ 
3 months ago

Related Skills

#data-studio#excel#python#sql#tableu

Contact

BoonmeeLab
No. 1 Building, 6th Floor, Soi Patpong, 1 Surawong Rd, Bang Rak, Bangkok 10500

About BoonmeeLab

โลโก้บริษัท BoonmeeLab

BoonmeeLabInformation Technology

BOONMEE LAB เปิดรับเพื่อนร่วมงานที่อยากสร้าง IMPACT ด้วย DATA DESIGN และ TECHNOLOGY ไปด้วยกัน ร่วมงานกับเราแล้วดียังไง? เน้นทำงานให้ได้ผลงานและมีประสิทธิภาพ มากกว่ายึดระเบียบขั้นตอน Hybrid working :

กรุงเทพมหานคร