โลโก้บริษัท Legionnest Co.,Ltd

Programmer Web Developer / Front-end Develope

Legionnest Co.,Ltd - Middle-Level, Full time - บางนา กรุงเทพมหานคร
฿30,000-฿66,000

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1.การใช้แอปพลิเคชันการให้กู้ยืมแบบดิจิทัลโดยใช้เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่

2.ความสามารถในการทำงานในสภาพแวดล้อมของทีมโดยส่งมอบซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพตรงตามข้อกำหนดที่ทำงานตามลำดับเวลา

3.สำรวจโซลูชันใหม่ ๆ เพื่อปรับปรุงฟังก์ชันการทำงานที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้อย่างต่อเนื่อง

4.ให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับมาตรฐานและวิธีการออกแบบแอปพลิเคชันและฟังก์ชันการทำงาน

5.มีแรงจูงใจที่จะเพิ่มพูนทักษะของคุณอย่างต่อเนื่องเพื่อรับทราบแนวโน้ม / ทักษะการพัฒนาซอฟต์แวร์ล่าสุด

6.วิเคราะห์ความต้องการและออกแบบโปรแกรม

7.การตรวจสอบปัญหาการแก้ไขปัญหาระบบและการแก้ไขข้อบกพร่อง

8.การเขียนโค้ดและสคริปต์การเขียนโปรแกรม Java

9.การทดสอบและการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์

*** เดือนสิงหาคม 2564 ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหม่ที่ เซ็นทรัลซิตี้ บางนา ***

คุณสมบัติ

  • ไม่จำกัดเพศ อายุ 23-45 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมซอร์ฟแวร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ Web Programmer 3-5 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ทางการเขียน web Application / Mobile Application (PHP,,MySQL ,Ajax และ Javascript )
  • มีประสบการณ์ทางการเขียน MT5 , MQL5,Python ,C++ และ WEB Trading  
  • มีความรู้ด้าน API และ อื่น ๆ
  • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
  • มีความรับผิดชอบ และสามารถทำงานเป็นทีมได้

*** เดือนสิงหาคม 2564 ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหม่ที่ เซ็นทรัลซิตี้ บางนา *** 

2 months ago

Related Skills

#api#php#python#sql#web-application

Contact

Legionnest Co.,Ltd
52 อาคารธนิยะพลาซา โซนดี ชั้น 21 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

About Legionnest Co.,Ltd

โลโก้บริษัท Legionnest Co.,Ltd

Legionnest Co.,LtdOther

ทีมโปรแกรมเมอร์พร้อมที่จะพัฒนาเว็บไซต์แบบครบวงจร  · การพัฒนาFront-end  · การพัฒนาResponsiveness  · การพัฒนาAPI  · การพัฒนาระบบBack-end  · การพัฒนาระบบ Blockchain  · การพัฒนาระบบอีคอมเมิร์ซ  · การติดตั

กรุงเทพมหานคร