โลโก้บริษัท BLUEBOX TECHNOLOGY

System Analyst / Business Analyst

BLUEBOX TECHNOLOGY - Middle-Level, Full time - บางซื่อ กรุงเทพมหานคร
฿30,000-฿50,000

Responsibilities

 • Analyze and design Web Application or Window Application based on the customer requirement
 • Gather requirements from customers, analyze problems and develop the development feasibility
 • Design and create Data Flow, User Flow, Business Flow, and ER Diagram
 • Prepare related documents including User Requirement, Software Design, Data Dictionary, UAT Document, and User Manual
 • Prepare software development plan in conjunction with the development language such as .Net, JavaScript, and TypeScript
 • Work closely with developer and tester
 • Prepare and coordinate with clients for the project deliverable

Qualifications

 • Bachelor’s degree in Computer Engineering, Computer Science, Information Technology, or related fields 
 • 2+ year working experience in the system design  
 • Strong knowledge of Web application, Window application, and Object-Oriented 
 • Experienced in a database system (MS SQL Server) and SQL Query 
 • Strong designing logic and creativity in software development 
 • Good relations with teams and maintain relationships with customers 
 • Able to communicate in English both meeting and email (Optional but plus)  

 

Benefit 

 • Competitive salaries (30,000+) based on the experience (yearly adjust) 
 • Bonus scheme 2 times a year (the amount subject to the revenue) 
 • Social Security Insurance and Company Health Insurance  
 • Annual Outing  
 • Internal and external training with company support 
 • National Holidays and Annual vacation 
 • Working Monday – Friday from 10:00 – 19:00 or 8 hours a day.

How to Apply

 • Send an email with resume to jobs [at] bluebox-tech.com
 • For more detail, please contact Mr. Puttree, Tel: 02-911-7433
 • BlueBox Technology Co., Ltd., 876/1 Pracharaj1 Rd., Bangsue, Bangkok 10800
 • http://www.bluebox-tech.com/th-careers

6 days ago

Related Skills

#bigdata#database#design-pattern#dotnet#javascript

Contact

BLUEBOX TECHNOLOGY
876/1 ถนนประชาราษฎร์สาย 1 บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 ประเทศไทย

About BLUEBOX TECHNOLOGY

โลโก้บริษัท BLUEBOX TECHNOLOGY

BLUEBOX TECHNOLOGYInformation Technology

บริษัท Bluebox Technology ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 จากบุคลากรทางด้าน IT ที่มีความรู้ ความเข้าใจ เพียบพร้อมไปด้วยประสบการณ์ และเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริ

กรุงเทพมหานคร