โลโก้บริษัท Bluebik Group Co.,Ltd.

Software Tester (Junior/Senior)

Bluebik Group Co.,Ltd. - Entry-Level, Full time - บางรัก กรุงเทพมหานคร
฿30,000-฿45,000

คุณสมบัติ 

· วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์วิศวะคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

· มีประสบการณ์ 2-3 ปีเกี่ยวกับการทดสอบระบบ software,test case และขั้นตอนกระบวนการต่างๆในการทดสอบระบบ 

· มีความรู้และทักษะด้านการทดสอบระบบ โครงสร้างการทดสอบและระเบียบวิธีในการทดสอบระบบ 

· มีทัศนคติในการทำงานที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้  

· ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนา software แต่หากมีทักษะด้านการพัฒนา software ใน platformที่หลากหลายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

· หากมีทักษะหรือประสบการณ์เกี่ยวกับ SQL Statement, Store Procedure, Query จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

· มีความเข้าใจในคุณสมบัติของsoftwareที่มีคุณภาพดีและเข้าใจเรื่อง User experience 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

· ออกแบบ วางแผนพร้อมจัดลำดับความสำคัญในการทดสอบระบบในกรณีต่างๆ 

· ดำเนินงานทดสอบระบบและfunctionต่างๆ สำหรับ webapplicationและ web service  

· วิเคราะห์ความผิดพลาดของระบบพร้อมรายงานให้ทีมพัฒนาระบบได้ทดสอบระบบในขั้นตอน System IntegrationTest (SIT) พร้อมทั้งสนับสนุนผู้ใช้ในกระบวกการ User Acceptance Test (UAT). 

· พัฒนาและจัดทำแผนการทดสอบระบบอ้างอิงจากเอกสาร technicalspecification 

· วิเคราะห์พร้อมส่งมอบ feedback ในการพัฒนาระบบพร้อมจัดลำดับความสำคัญในการดำเนินการพัฒนาแก้ไขให้กับทีม 

· ดำเนินงานร่วมกับทีม developer และ project manager ในการวางแผน จัดตารางเวลาการดำเนินงานการทดสอบในส่วนต่างๆของ application 

· จัดทำรายงานข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเพื่อนำมาเป็นเครื่องมือในการติดตามการแก้ไขดังกล่าว 

· จัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์และทดสอบระบบ 

· บันทึกและจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการทดสอบระบบ 

3 months ago

Contact

Bluebik Group Co.,Ltd.
51 Naradhiwas Rajanagarindra Rd., Silom, Bang Rak, Bangkok, 10500

About Bluebik Group Co.,Ltd.

โลโก้บริษัท Bluebik Group Co.,Ltd.

Bluebik Group Co.,Ltd.Information Technology

Bluebik Group is a young & innovative IT solution consulting led by a team of consultants with vast experience in managing various large-scale IT projects for leading institutions in Thailand.  With

กรุงเทพมหานคร

More at Bluebik Group Co.,Ltd.

1 other opening

2 months ago

Backend Developer (Junior/Senior)

Entry-Level, Full time

฿30,000-฿80,000 Bluebik Group Co.,Ltd. - บางรัก กรุงเทพมหานคร