โลโก้บริษัท Bluebik Group PCL

Bluebik Group PCL

Information Technology

Bluebik is the leading consultancy focusing on comprehensive advice on digital transformation to improve the capabilities of Thai businesses through technological application.

We provide transformation consulting consists of ;

1. Management Consulting

2. Strategic PMO 

3. Digital Excellence and Delivery 

4. Big Data & Advanced Analytics 

For more info please visit : www.bluebik.com

  Contact

  51 Naradhiwas Rajanagarindra Rd., Silom, Bang Rak, Bangkok, 10500

  Working at Bluebik Group PCL

  Creating and Delivering Superior Digital Solutions

  การทำงานแบบ Dual-Track ทำให้องค์กรพัฒนาระบบดิจิทัลได้อย่างยืดหยุ่น

  เราแบ่งทีมงาน IT Operation เดิมออกเป็นอย่างน้อย 2 ทีม คือ ทีมที่ทำหน้าที่ในการบุกเบิกการสร้างระบบที่เพิ่มขีดความสามารถใหม่ๆให้กับองค์กร โดยในที่นี้จะขอเรียกว่า ทีม Digital Transformation (DT) และ ทีม Information Technology (IT) ที่ทำหน้าที่ดูแลระบบที่เริ่มนิ่งแล้วไปให้มีเสถียรภาพมากที่สุด

  Life at Bluebik

  Stay fresh and innovative , while enjoying each other's uniqueness.

  รีวิวประสบการณ์ทำงาน สายนักพัฒนาที่ Bluebik

  https://bluebik.com/our-people/3694

  Hear from Our Team

  Art Puthipong

  Tech Lead

  Full article please visit : https://bluebik.com/our-people/3160

  Bun Chawit

  Software Engineer

  Full article please visit : https://bluebik.com/our-people/3205

  Been Chonlatas

  Software Enigneer

  Full article please visit : https://bluebik.com/our-people/3188

  Yhim Thiernithi

  Data Consulting Manager

  Full article please visit : https://bluebik.com/our-people/3220

  Bluebik Group PCL jobs

  0 results