โลโก้บริษัท Bluebik Group PCL

Bluebik Group PCL

Information Technology

Bluebik Group Public Company Limited is a consultancy on digital transformation. It focuses on increasing the capabilities of Thai business organizations with comprehensive technological application. The transformation consulting consists of Management Consulting – advice on strategies and management, Digital Excellence & Delivery covering in-depth recommendations on digital and technological development within organizations, Strategic PMO – advice on tangible benefits and significant cost saving through clients’ business process, and Big Data & Advanced Analytics – provide end to end solution for Big Data & Advanced Analytics from strategy to implementation. The company bases its consulting services on profound understanding about business contexts in Thailand and has more than 130 consultants with experiences from world-class consulting firms.

Contact

51 Naradhiwas Rajanagarindra Rd., Silom, Bang Rak, Bangkok, 10500

Working at Bluebik Group PCL

Creating and Delivering Superior Digital Solutions

การทำงานแบบ Dual-Track ทำให้องค์กรพัฒนาระบบดิจิทัลได้อย่างยืดหยุ่น

เราแบ่งทีมงาน IT Operation เดิมออกเป็นอย่างน้อย 2 ทีม คือ ทีมที่ทำหน้าที่ในการบุกเบิกการสร้างระบบที่เพิ่มขีดความสามารถใหม่ๆให้กับองค์กร โดยในที่นี้จะขอเรียกว่า ทีม Digital Transformation (DT) และ ทีม Information Technology (IT) ที่ทำหน้าที่ดูแลระบบที่เริ่มนิ่งแล้วไปให้มีเสถียรภาพมากที่สุด

Life at Bluebik

Stay fresh and innovative , while enjoying each other's uniqueness.

รีวิวประสบการณ์ทำงาน สายนักพัฒนาที่ Bluebik

https://bluebik.com/our-people/3694

Hear from Our Team

Art Puthipong

Tech Lead

Full article please visit : https://bluebik.com/our-people/3160

Bun Chawit

Software Engineer

Full article please visit : https://bluebik.com/our-people/3205

Been Chonlatas

Software Enigneer

Full article please visit : https://bluebik.com/our-people/3188

Yhim Thiernithi

Data Consulting Manager

Full article please visit : https://bluebik.com/our-people/3220

Bluebik Group PCL jobs

0 results