โลโก้บริษัท Blockdit

Data Scientist

Blockdit - Middle-Level, Full time - ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
฿100,000-฿250,000

In this role, you will be working on Blockdit. The application has over 3,000 posts and 8,000,000 structured data points daily. We are a small team with all smart people. So we hope you will enjoy everything from asking for additional data you want, productionizing models quickly, and gathering online performance metrics real-time to iterate model's life cycle rapidly. 

Responsibilities
 • Work with Software Engineers to identify opportunities for leveraging product data e.g. impressions, clicks, video plays, etc. to drive product key metrics.
 • Extract meaningful data features using state-of-the-art methods.
 • Analyze the data, choose and experiment through different predictive models and ML algorithms as well as define hyperparameters search space/step wisely.
 • Train and analyze model performance, debug model parameters, review training/dev/test data, review ML setup e.g. loss function, some human-tunable hyperparameters, fix or change if necessary, do whatever it takes but resource-wise to continuously improve models.
 • Experiment with ideas and iterate systematically.
 • Elaborate important decision steps with team members using Mathematics and Statistics.
 • Always ensure good coding and ML strategy on every aspect, e.g. features selection, hyperparameters, evaluation metrics, error analysis, code performance, code maintainability, etc.
 • Proactively explore and experiment with algorithms, tools and technologies relevant to work.
 • Stay up-to-date with research papers relevant to our area, e.g. NLP, recommendation, classification, extreme classification, ad serving, etc.
Qualifications
 • 2+ years experience as data scientist, or
  • excellent academic result or previous job performance.
 • MSc or PhD in computer science or mathematics.
 • Solid understanding in calculus, linear algebra and statistical inference.
 • Solid understanding in algorithms and data structures. Especially those for dealing with big data e.g. locally-sensitivity hash, dimensional reduction, hyperloglog, etc.
 • Solid understanding in ML. (Understand mathematical proof behind at least 3 traditional ML algorithms and 1 deep neural network architecture)
 • Proficient in Python. Experience with numpy, pandas, and pyspark.
 • Experience with Apache Spark and MLflow.
 • Experience with data analytics platforms such as JupyterLab, Databricks, AWS Sagemaker Studio, or Google Colabs.
 • Experience working with Tensorflow, PyTorch, scikit-learn, Keras, Spark ML, or other popular data science tools / machine learning tools. 
3 months ago

Contact

Blockdit
518/5 Maneeya Center Building, 7th Fl., Ploenchit, Lumpini, Pathumwan BKK 10330

About Blockdit

โลโก้บริษัท Blockdit

BlockditMedia & Entertainment

เราเป็นบริษัท Tech Startup ด้าน Digital Media ที่เติบโตเร็วที่สุด เรากำลังพัฒนาแอปพลิเคชันชื่อ Blockdit ซึ่งมีผู้ใช้งานแล้วกว่า 2,000,000 คนต่อเดือน โดยบริษัทเรามี Mission ว่าต้องการ "สร้างผลกระทบเป็น

กรุงเทพมหานคร