โลโก้บริษัท BizPotential

BizPotential

Information Technology

 บริษัทบิซโพเทนเชียลจำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2543 ภายใต้คอนเวฟต์ที่ว่า แต่งแต้มสีให้กับ e-Businessของคุณโดยงานพัฒนาทั้งหมดของบริษัทเน้นไปที่การพัฒนา Web Application ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยเป้าหมายหลักก็คือพัฒนาเว็บไซต์เพื่อให้ลุกค้าสามารถที่จะบริหารเว็บไซต์เพื่อให้ลุกค้าสามารถที่จะบริหารเว็บไซตืต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและนำพา e-Business ไปสู่เป้าหมายที่วางเอาไว้ได้บริษัทบิซโพเทนเชียล จำกัดเป็นบริษัทชั้นนำในด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีให้กับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนมานานกว่า 18 ปี เน้นงานพัฒนา Soft ทางด้านเว็บเบส(Web Based Application) ที่ตอบสนองความต้องการของลุกค้าอย่างแท้จริงช่วยให้องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ สามารถนำเอาระบบงานต่างๆ ไปใช้งานและบริหารจัดการองค์กรได้อย่างแท้จริงเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสร้างประสิทธิภาพการดำเนินงานต่อองค์กรปัจจุบันมีโครงการที่จัดทำไปแล้วกว่า 500 โครงการ เป้าหมายของบริษัทคือการพัฒนา WebBased Application ที่ช่วยตอบสนองความต้องการของลุกค้าและสามารถใช้งานได้จริงแม้กระทั่งผุ้ที่ไม่มีความชำนาญด้านเทคนิค 

พันธกิจหลักของบริษัทเราคือเราสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆทางด้านเว็บเบสแอปพลิเคชั่น เพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า”  

    Contact

    บริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด (สำนักงานใหญ่) 807/1 ถนนพระรามสาม แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

    BizPotential jobs

    0 results