โลโก้บริษัท BIGGO ANALYTICS

Software Engineer - Back End (Senior/Junior)

BIGGO ANALYTICS - Entry-Level, Full time - พญาไท กรุงเทพมหานคร
฿25,000-฿70,000

Responsibilities:

 • Designing and developing backend applications.
 • Work in an agile development environment which requires participation from product design to product delivery.
 • Work on shipping new features, bug fixing and improving application performance.
 • Building reusable code and libraries for future use.
 • Get direct feedback from the founding team.

Qualifications:

 • 2-5 years of relevant experience in developing backend applications.
 • Experienced in utilizing Node.js, Golang etc.
 • Strong portfolio demonstrating programming and design skills.
 • Strong knowledge of database design (SQL, NoSQL).
 • Knowledge in Unit Test, Integration Test, and Testing Framework Library.
 • Experience in using or building CI/CD workflow and using Git as source code version management tools.
 • Experience in ElasticSearch (Is a plus).
 • Knowledge in Kubernetes and Docker (Is a plus).
 • Understand and practice agile development.

Benefit:

 • เงินเดือนตามความสามารถ (Competitive salary package)
 • ประกันสังคม++ (ประกันกลุ่ม)
 • เงินโบนัสตามผลงานของพนักงาน และผลประกอบการบริษัท
 • เวลาทำงาน Flexible working hours สามารถ work from home ได้ตามความเหมาะสม ให้ความสำคัญการการส่งมอบงานตามเวลา
 • สถานที่ทำงานอยู่ใกล้แนวรถไฟฟ้า
 • วันหยุดไม่น้อยกว่ากฎหมายแรงงานกำหนด
 • ค่าเดินทางที่เกี่ยวข้องกับการพบปะลูกค้าของบริษัท
 • ค่าใช้จ่ายในการสอบใบประกาศนียบัตรตามที่บริษัทกำหนด

สนใจร่วมงานติดต่อ : biggo.analytics@gmail.com 

10 months ago

Related Skills

#backend#elasticsearch#javascript#mongodb#nodejs

Contact

BIGGO ANALYTICS
56/1 ชั้น 7 ซอยอารีย์ 5 (ฝั่งเหนือ) พหลโยธินซอย 7 ถนน พหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

About BIGGO ANALYTICS

โลโก้บริษัท BIGGO ANALYTICS

BIGGO ANALYTICSInformation Technology

บิ๊กโก อนาไลติกส์ เป็นบริษัทซอฟต์แวร์ที่ Spin-off จากโครงการ NSTDA Startup โดยมีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือสวทช. ร่วมลงทุน บริษัทดำเนินธุรกิจด้านการให้คำปรึกษา ออกแบบ รวมทั้งพัฒน

กรุงเทพมหานคร

More at BIGGO ANALYTICS

1 other opening

2 days ago

Software Engineer - Front End

Entry-Level, Full time

฿25,000-฿80,000 BIGGO ANALYTICS - พญาไท กรุงเทพมหานคร
#d3#fronend#react#vuejs