โลโก้บริษัท BIGGO ANALYTICS

Data Engineer

BIGGO ANALYTICS - Entry-Level, Full time - พญาไท กรุงเทพมหานคร
฿28,000-฿50,000

Responsibilities:

 • Design, develop and maintain data architecture and pipelines.
 • Designing and implementing an extraction, transformation, and loading (ETL) of data from a wide variety of data sources.
 • Design, develop and maintain big data solutions for batch processing and near-real-time streaming
 • Gather data requirements and design solutions.
 • Perform testing, validation, and deployment to deliver the accuracy of data transformation and data verification.
 • Identify ways to improve data reliability, efficiency, and quality.
 • Get direct feedback from the founding team.

Qualifications:

 • Open for both fresh grad and experience to apply.
 • 1-5 years of relevant experience in data integration, data pipeline development, big data.
 • Working knowledge of data lake, data warehouse, and ETL/ELT.
 • Strong knowledge of relational databases and NoSQL databases: PostgreSQL, MySQL, MongoDB.
 • Working knowledge of the ETL Process with Apache Airflow, Pentaho, Talend is an advantage.
 • Knowledge of programming languages (e.g., Java and Python).
 • Excellent interpersonal and leadership skills.

Benefit:

 • เงินเดือนตามความสามารถ (Competitive salary package)
 • ประกันสังคม และประกันกลุ่ม
 • เงินโบนัสตามผลงานของพนักงาน และผลประกอบการบริษัท
 • เวลาทำงาน Flexible working hours สามารถ work from home ได้ตามความเหมาะสม ให้ความสำคัญการการส่งมอบงานตามเวลา
 • ฟรีขนม กาแฟ เครื่องดื่มระหว่างทำงาน
 • สถานที่ทำงานอยู่ใกล้แนวรถไฟฟ้า
 • วันหยุดไม่น้อยกว่ากฎหมายแรงงานกำหนด
 • ค่าเดินทางที่เกี่ยวข้องกับการพบปะลูกค้าของบริษัท
 • ค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาความรู้ หรือสอบใบประกาศนียบัตรตามที่บริษัทกำหนด

สนใจร่วมงานติดต่อ : jobs@biggo-analytics.com 

3 months ago

Related Skills

#airflow#data-pipeline#data-warehouse#dataengineer#pentaho

Contact

BIGGO ANALYTICS
56/1 ชั้น 7 ซอยอารีย์ 5 (ฝั่งเหนือ) พหลโยธินซอย 7 ถนน พหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

About BIGGO ANALYTICS

โลโก้บริษัท BIGGO ANALYTICS

BIGGO ANALYTICSInformation Technology

บิ๊กโก อนาไลติกส์ เป็นบริษัทซอฟต์แวร์ที่ Spin-off จากโครงการ NSTDA Startup โดยมีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือสวทช. ร่วมลงทุน บริษัทดำเนินธุรกิจด้านการให้คำปรึกษา ออกแบบ รวมทั้งพัฒน

กรุงเทพมหานคร