โลโก้บริษัท BIGGO ANALYTICS

BIGGO ANALYTICS

Information Technology

บิ๊กโก อนาไลติกส์ เป็นบริษัทซอฟต์แวร์ที่ Spin-off จากโครงการ NSTDA Startup โดยมีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือสวทช. ร่วมลงทุน บริษัทดำเนินธุรกิจด้านการให้คำปรึกษา ออกแบบ รวมทั้งพัฒนาระบบจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจที่ตอบโจทย์สูงสุดกับธุรกิจของลูกค้าทั้งภาครัฐ และเอกชน

งานเราเริ่มตั้งแต่การวางแนวทางการนำข้อมูลของลูกค้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ การออกแบบและพัฒนาส่วนจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ การทำ Data Integration การพัฒนาส่วนการวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการพัฒนาส่วน Data Visualization และ Dashboard เพื่อนำเสนอข้อมูลให้ตอบโจทย์กับผู้ใช้งานในทุกมิติอย่างสูงสุด

เราจึงมองหาคนไฟแรงที่ต้องการแสดงความสามารถ แสวงหาการทำงานที่ตนเองมีส่วนร่วมและตัดสินใจ ชอบการสร้างระบบที่นำข้อมูลที่ลูกค้ามีไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งการออกแบบ และพัฒนาระบบให้ใช้งานง่าย ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทุกกลุ่ม

หากคุณพร้อมเติบโตไปกับเรา มาพูดคุยกันครับ

Contact

56/1 ชั้น 7 ซอยอารีย์ 5 (ฝั่งเหนือ) พหลโยธินซอย 7 ถนน พหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

BIGGO ANALYTICS jobs

2 results