โลโก้บริษัท BigFish Enterprise Limited

BigFish Enterprise Limited

Information Technology

เราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตชั้นนำของโลกเท่านั้นมาเป็นองค์ประกอบในโซลูชั่นของเรา เพราะเราเชื่อมั่นว่าระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ดีต้องมาจากผู้ผลิตที่มีประสบการณ์มีความรู้และเชี่ยวชาญในเรื่องของภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างแท้จริง มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องและองค์กรมีความมั่นคงแข็งแรงในการดำเนินธุรกิจ ท่านจึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับภาระกิจอย่างแท้จริง เรามีผลิตฑ์ภัณฑ์ที่ครอบคลุมในทุกมิติของระบบไซเบอร์เพื่อให้การป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ขององค์กรนั้นสามารถพัฒนาต่อยอดได้อย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับการเติบโตขององค์กรและรูปแบบของภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา คุยกับเราบอกเล่าถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเรายินดีให้คำปรึกษาท่านในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางไซเบอร์และช่วยท่านหาทางออกของปัญหาได้ 

Contact

BIGFISH ENTERPRISE LIMITED 6th Flr., Software Park Bldg., 99/29 Moo4, Changwattana Rd., Klongkluer, Pakkred, Nonthaburi 11120 Thailand

BigFish Enterprise Limited jobs

0 results