โลโก้บริษัท Beehive

Beehive

Information Technology

บริษัท บีไฮฟ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2555 เป็นบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ของคนไทย รับปรึกษา ออกแบบ และพัฒนาซอฟต์แวร์ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งซอฟต์แวร์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท เรากำลังมองหานักพัฒนาที่อยากส่งมอบประสบการณ์การใช้งานซอฟต์แวร์ที่ดีให้กับผู้ใช้งาน ด้วยรูปแบบการทำงานแบบ agile

    Contact

    44 ซอยพหลโยธิน 41 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

    Beehive jobs

    1 result