โลโก้บริษัท BASE Playhouse Co.,LTD.

BASE Playhouse Co.,LTD.

Education

BASE Playhouse สนามฝึกทักษะสำหรับคนรุ่นใหม่ในเรื่องความรู้ธุรกิจ และทักษะในศตวรรษที่ 21

BASE เป็นทีมคนรุ่นใหม่ที่รวมตัวกันจากหลายสถาบัน หลายความเชื่อ หลายทักษะ มาเพื่อจุดมุ่งหมายเดียวคือพัฒนาคนรุ่นใหม่ ให้เติมเต็มไปด้วยทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยปัจจุบันเรามีโปรเจคในมือดังนี้

  • หลักสูตรธุรกิจและทักษะในศตวรรษที่ 21 สำหรับคนรุ่นใหม่
  • หลักสูตรผู้ประกอบการระยะยาวในโรงเรียน 

และ 

  • สื่อการสอนแนว Blended learning ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ระหว่าง offline-online เข้าหากัน เช่น Business Simulation Game ที่จำลองสถานการณ์จริงให้ผู้เรียนได้ตัดสินใจในฐานะเจ้าของกิจการ และสื่อการสอนตัวใหม่ ที่สามารถใช้สอนทักษะ 4C (Critical thinking, creativity, collaboration, communication) ผ่านบอร์ดเกมที่ interactive กับมือถือ เพื่อฝึกทักษะดังกล่าว ในห้องเรียนของโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ โดยไม่จำเป็นต้องมีครูอยู่ในห้อง

โดยทุกโปรเจคของ BASE ใช้หลักของ Gamification , Game Design และ Instructional design โดยให้ทุกการเรียนรู้และสื่อการสอนอยู่ในรูปแบบเกม ที่จะทำให้ทุกการฝึกทักษะสนุก และไปถึงเป้าหมายของการเรียนรู้ได้อย่างง่ายดายมากขึ้น เราเชื่อว่า ความสนุก เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการเรียนรู้ของเรา

Contact

110/1 อาคารเคเอกซ์ ชั้น 14 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105561139125

BASE Playhouse Co.,LTD. jobs

0 results