โลโก้บริษัท BASE Playhouse & BASE LearnX Co., LTD.

Senior Project Manager (Education & HR Tech)

BASE Playhouse & BASE LearnX Co., LTD. - Entry-Level, Full time - ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
฿30,000-฿40,000

Job Responsibilities :

Overall Roles :

 • Provide leadership and direction to a team, managing project goals and expectations, and overseeing documentation, resources, time, expenses, and quality control 
 • Collaborate with senior management to organize and develop project schedules and manage project budgets 
 • Develop and maintain strong relationships with clients, vendors, subcontractors, and other project stakeholders 
 • Negotiate and co-ordinate with customer

Plan :

 • Engage with client, sales team and technical team in determining the scope of the project with optimized solutions and timeline. 
 • Plan, organize, and direct all phases of project 
 • Evaluate project costs, productivity, and feasibility 
 • Develop project plans and meeting schedules to align with clients
 • Identify and manage project risks and manage change orders 
 • Develop and document project.

Manage : 

 • Ensure projects are completed according to specifications, schedule, and budget 
 • Work with the operations team
 • Maintain constant communication with management, staff, and vendors to ensure proper operations of the organization 
 • Coordinate the activities of all team members, including setting schedules, assigning duties, monitoring performance, and evaluating results 
 • Proactively identify, mitigate, and track recurring issues 
 • Establish and maintain open lines of communication with all stakeholders 
 • Work closely with the client and project team to resolve issues
 • Oversee and manage administrative and staff 
 • Perform quality control and inspections
 • Prepare operating manuals and guidelines

Project Closing & Learning : 

 • Prepare formal reports and presentations, including budgets and costing, for management review and learning report with clients
 • Drive quality, safety, and process improvements for next project
 • Create a culture of effectiveness, productivity, and continuous improvement 

Qualification :

 • 1-2 years of experience in project management, especially projects with established project management methodology 
 • Experience managing multiple projects simultaneously with an eye for quality
 • Excellent interpersonal, communication, leadership, organizational skills, and problem-solving skills 
 • Proven leadership skills with aptitude for project multitasking 
 • Self-motivated, adaptable, organized and eager to contribute to the company’s goals 
 • Proficient in the use of project and time management tools and processes 
 • Ability to work effectively in a team environment and with all levels of management  and clients
 • Detail-oriented, can-do attitude, able to work both in a team and independently 
 • Related knowledge in human resource function or education is a plus.
 • Experience in managing In-House Training Program / Software solution design / Event organizer is a plus  

ทำงานที่ BASE Playhouse :

● Flexible Working style ตอบโจทย์งานสุด Challenge และเติบโต

● Flexible Hours ยืดหยุ่น บริหารเวลาทำงานได้ตามใจสุดๆ

● Work from anywhere (เหงาก็เข้า Office)

● อุ่นใจ กับ ประกันชีวิต/สุขภาพ/สังคม

● Bonus ตาม performance และผลประกอบการเด้อ

● Outing ทุกปี charge energy

● Training upskills & reskills เรียนรู้ไปด้วยกัน

● เสิร์ฟขนม น้ำชง ชา กาแฟ ให้อิ่มกันไปเลย 

BASE Playhouse co., ltd.

เลขที่ 719 อาคารมิ้นท์ทาวเวอร์, ถนนบรรทัดทอง

แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เว็บไซต์ : https://corporate.baseplayhouse.co/

วิธีการเดินทาง

BTS สนามกีฬาแห่งชาติ (500 เมตร) 

a month ago

Related Skills

#project-co#project-management#project-manager

Contact

BASE Playhouse & BASE LearnX Co., LTD.
บริษัท เบส เพลย์เฮ้าส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 719 อาคารมิ้นท์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 4 ห้องเลขที่ 412-413 ถนนพระราม 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

About BASE Playhouse & BASE LearnX Co., LTD.

โลโก้บริษัท BASE Playhouse & BASE LearnX Co., LTD.

BASE Playhouse & BASE LearnX Co., LTD.Education

BASE Playhouse เกิดจากการรวมกลุ่มกันของคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถในด้านต่าง ๆ และมีประสบการณ์ตรงในการทำงานในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั้ง Corporate และ Startup เป้าหมายของเราคือ "ยกระดับกระบวนการเรียนรู้ และ ป

กรุงเทพมหานคร