โลโก้บริษัท Bangkok Bank

Product Owner-Digital Banking/ Mobile Banking

Bangkok Bank - Middle-Level, Full time - ยานนาวา กรุงเทพมหานคร
฿30,000-฿60,000

 หน้าที่ความรับผิดชอบ: 

  •  วางแผนร่วมกำหนดทิศทางในการพัฒนาช่องทาง Bualuang mBanking รวมทั้งศึกษาสภาพการแข่งขัน ทิศทางของตลาด Global Trend และร่วมในการทำวิจัย เพื่อศึกษาความต้องการของลูกค้า 
  • พัฒนาบริการ/ Features ใหม่ๆ จัดทำ Business Requirement และร่วมในการออกแบบระบบออกแบบกระบวนขั้นตอนในการใช้งาน และปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยคำนึงความสะดวกและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ความปลอดภัยในการใช้งานและควบคุมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ วางกลยุทธ์ทางการตลาดสร้างความรับรู้ กระตุ้นการใช้บริการของลูกค้า Digital Banking & New Solution 
  • เป็น Product Owner ดูแลงานตั้งแต่วิเคราะห์ตลาด กำหนด วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสม ออกแบบกระบวนขั้นตอน รวมถึงTraining รองรับลูกค้าผู้ใช้งาน 

คุณสมบัติ: 

 · การศึกษาระดับป.โทขึ้นไป สาขาการตลาด/บริหารธุรกิจ /เศรษฐศาสตร์ /วิศวกรรมศาสตร์/วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  

· มีประสบการณ์อย่างน้อย 7 ปีขึ้นไป และหากมีประสบการณ์ทำงานแบบ Agile หรือ Scrum จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

· มีทักษะ PMO บริหารโครงการ 

· ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี  

· มีประสบการณ์ในงานด้าน Digital, Customer Experience Design, Business Development 

· มีประสบการณ์ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Mobile Application / E-payment / E-wallets / E-Commerce

สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานใหญ่สีลม  

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณกัญญนันทน์ เบอร์ 065-4724576 

E-mail: Kanyanan.Chanchoketawee@bangkokbank.com

4 months ago

Related Skills

#business-analyst#customerjourney#mobile-application#product-management#productowner

Contact

Bangkok Bank
2222 Rama 3 Road, Chongnontree, Yannawa, Bangkok 10120 Thailand

About Bangkok Bank

โลโก้บริษัท Bangkok Bank

Bangkok BankFinancial

Established in 1944, Bangkok Bank is one of Southeast Asia’s largest regional banks with total assets of 3,116,750 million baht. We are a leading provider of corporate finance and SME lending in Thail

กรุงเทพมหานคร

More at Bangkok Bank

1 other opening

3 months ago

Product Management-Cross Border Payments

Entry-Level, Full time

Bangkok Bank - บางรัก กรุงเทพมหานคร