โลโก้บริษัท Bangkok Bank

Product Owner (Digital Banking)

Bangkok Bank - Senior-Level, Full time - ยานนาวา กรุงเทพมหานคร
฿70,000-฿120,000

Job descriptions :

  • วางแผน ร่วมกำหนดทิศทางในการพัฒนาช่องทาง Bualuang mBanking รวมทั้งศึกษาสภาพการแข่งขัน ทิศทางของตลาด Global Trend และร่วมในการทำวิจัย เพื่อศึกษาความต้องการของลูกค้า 
  • พัฒนาบริการ / Features ใหม่ๆ จัดทำ Business Requirement และร่วมในการออกแบบระบบ ออกแบบกระบวนขั้นตอนในการใช้งาน และปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยคำนึงความสะดวกและตอบสนองต่อ ความต้องการของลูกค้า ความปลอดภัยในการใช้งาน และควบคุมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ วางกลยุทธ์ทางการตลาด สร้างความรับรู้ กระตุ้นการใช้บริการของลูกค้า Digital Banking & New Solution 
  • เป็น Product Owner ดูแลงานตั้งแต่วิเคราะห์ตลาด กำหนด วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสม ออกแบบกระบวนขั้นตอน รวมถึงTraining รองรับลูกค้าผู้ใช้งาน 

  

Qualifications :

· การศึกษาระดับป.โทขึ้นไป สาขาการตลาด/บริหารธุรกิจ /เศรษฐศาสตร์ /วิศวกรรมศาสตร์/วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  

· มีประสบการณ์อย่างน้อย 7 ปีขึ้นไป และหากมีประสบการณ์ทำงานแบบ Agile หรือ Scrum จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

· มีทักษะ PMO บริหารโครงการ 

· ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี  

· มีประสบการณ์ในงานด้าน Digital, Customer Experience Design, Business Development 

· มีประสบการณ์ ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Mobile Application / E-payment / E-wallets / E-Commerce 

  

สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่สีลม  

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณดวงกมล เบอร์ 063-2124381 

Email Doungkamon.palavatvichai@bangkokbank.com  

Working Location: Operating at Rama III Office

a month ago

Related Skills

#agile#pmo#scrum

Contact

Bangkok Bank
2222 Rama 3 Road, Chongnontree, Yannawa, Bangkok 10120 Thailand

About Bangkok Bank

โลโก้บริษัท Bangkok Bank

Bangkok BankFinancial

Established in 1944, Bangkok Bank is one of Southeast Asia’s largest regional banks with total assets of 3,116,750 million baht. We are a leading provider of corporate finance and SME lending in Thail

กรุงเทพมหานคร