โลโก้บริษัท Bangkok Bank

IT Support (Mainframe)

Bangkok Bank - Entry-Level, Full time - ยานนาวา กรุงเทพมหานคร
฿20,000-฿35,000

ลักษณะงาน:

  • ศึกษา ติดตั้ง ทดสอบ ระบบควบคุมคอมพิวเตอร์และระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานและปรับเปลี่ยน (SET UP & MODIFY) ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม (ENVIRONMENT) การปฏิบัติงานของธนาคาร
  • เขียนโปรแกรมสนับสนุนการปฏิบัติงาน
  • บำรุงรักษาระบบควบคุมคอมพิวเตอร์และระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน
  • จัดเตรียมคู่มือการปฏิบัติงาน
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

  • จบปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์, Information Technology, วิศกรรมคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการได้ เช่นวันหยุด, หรือกลางคืน ได้

 

สถานที่ปฏิบัติงาน: ธนาคารกรุงเทพ พระราม 3 

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ คุณอภิญญา โทร.02-296-8357 

a month ago

Contact

Bangkok Bank
2222 Rama 3 Road, Chongnontree, Yannawa, Bangkok 10120 Thailand

About Bangkok Bank

โลโก้บริษัท Bangkok Bank

Bangkok BankFinancial

Established in 1944, Bangkok Bank is one of Southeast Asia’s largest regional banks with total assets of 3,116,750 million baht. We are a leading provider of corporate finance and SME lending in Thail

กรุงเทพมหานคร