โลโก้บริษัท Bangkok Bank

Business Analyst

Bangkok Bank - Middle-Level, Full time - ยานนาวา กรุงเทพมหานคร
฿30,000-฿80,000
  1. พัฒนา ดูแลและจัดการ Business Requirement สำหรับโครงการ Contact Center โดยติดตาม และบันทึกผลในทุกขั้นตอนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ
  2. ให้คำปรึกษากับตัวแทนหน่วยงานในการรวบรวม Requirement การกำหนดคุณสมบัติ เทคนิคและเครื่องมือในการตรวจสอบ Business Requirement ให้ครบถ้วนถูกต้อง
  3. เป็นสื่อกลางระหว่างตัวแทนจากสายงานกับทีมงานด้านเทคนิค โดยประสานความเข้าใจเชิงเทคนิคและเชิงธุรกิจระหว่างสองฝ่าย
  4. สนับสนุนทีมทดสอบระบบในการให้ข้อมูลเพิ่มเติม และแจกแจงรายละเอียดของ Business Requirement เพื่อให้สามารถพัฒนาระบบ จัดทำTest Scenario รวมทั้ง Test Scripts เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
  5. วิเคราะห์ และพัฒนา Business Domain เพื่อให้การจัดทำ Work Flow และ Technical Requirement ในการพัฒนาระบบ และ โปรแกรม ครอบคลุมและรองรับธุรกิจได้ครบถ้วน
  6. ประเมิน Software Solution ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่มาจากแหล่ง Open Sources อื่นๆ รวมทั้ง System Architecture ที่เกี่ยวข้องซึ่งจะสามารถนำมาใช้ในโครงการฯ ให้สามารถรองรับ Business Requirement ได้อย่างครบถ้วน

คุณสมบัติ

  • ปริญญาตรี / โทด้านสาขาวิศวะคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์,บริหารธุรกิจ วิศวกรรมอุตสาหการ
  • มีประสบการณ์งานด้าน Business Analyst/ System Analyst/Process Improvement อย่างน้อย 3 ปี
  • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของธนาคาร หรือ กระบวนการทำงานของระบบ Contact Center

Key Word: IVR / Chat Bot / Voice Bot / CISSO / 

ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่

Kamonporn Taisub 

Recruitment & Selection  

Tel : 02-685-7852, 081-985-4446 

E-mail: kamonporn.taisub@bangkokbank.com  

a month ago

Related Skills

#analysis#analyst#business

Contact

Bangkok Bank
2222 Rama 3 Road, Chongnontree, Yannawa, Bangkok 10120 Thailand

About Bangkok Bank

โลโก้บริษัท Bangkok Bank

Bangkok BankFinancial

Established in 1944, Bangkok Bank is one of Southeast Asia’s largest regional banks with total assets of 3,116,750 million baht. We are a leading provider of corporate finance and SME lending in Thail

กรุงเทพมหานคร