โลโก้บริษัท Backyard

Junior Back-End Engineer - [Ad]

Backyard - Entry-Level, Full time - สาทร กรุงเทพมหานคร
฿20,000-฿30,000

What you will do:

 • Work with our customers to solve their sales and marketing problems
 • Work with product owner to create the products that improve customers sales and marketing capability
 • Architect back-end systems with various technologies that drive complex web applications
 • Learn about Linux, AWS, Ansible, Docker, distributed systems, and web frameworks

What you must have:

 • Basic server-side scripting languages understanding (Python, Ruby, PHP)
 • Basic HTTP understanding (HTTP verbs, response status)
 • Basic knowledge of Distributed Version Control Software (git, hg)

What you may have (as a plus):

 • Knowledge of MVC style web frameworks (Django, Rails, Laravel)
 • Knowledge of Testing Framework (Pytest)
 • Knowledge of Deployment Technologies (Ansible, Docker)
 • Basic understanding of Front-End Technologies
 • Knowledge of Domain Driven Design (DDD)
 • Knowledge of Software Architectural Style (Hexagonal, Service-Oriented, CQRS)

What you will get

 • Social Insurance
 • Health Insurance
 • Bonus
 • Happy Budget
 • Annual Outing

To apply for this opportunity, please send your resume to

hr@backyard.in.th

Related Skills

#flask#html#python

Contact

Backyard
3-4 Fl. Mobicom 4 Building, 95 Soi Phra Pinit, Naradhiwas Rajanagarindra Road, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120 Thailand

About Backyard

โลโก้บริษัท Backyard

BackyardInformation Technology

บริษัท Backyard ให้บริการด้าน Social Listening และ Business Analysis ตั้งแต่การหา insight จนถึงข้อแนะนำในการดำเนินการทางการตลาดหรือธุรกิจ เพื่อเป็นปัจจัยหลักประกอบการตัดสินใจ (Decision Making) โดยมีข้

กรุงเทพมหานคร