โลโก้บริษัท Backyard

Backyard

Information Technology

บริษัท Backyard ให้บริการด้าน Social Listening และ Business Analysis ตั้งแต่การหา insight จนถึงข้อแนะนำในการดำเนินการทางการตลาดหรือธุรกิจ เพื่อเป็นปัจจัยหลักประกอบการตัดสินใจ (Decision Making) โดยมีข้อเท็จจริงรองรับ บริการของ Backyard จำแนกเป็นหลักได้แก่ การให้บริการใช้เครื่องมือ (Software Subscription), การส่งมอบรายงาน (Report) และการให้บริการเกี่ยวกับ Big Data แบบตามความต้องการ (Customization)

Contact

3-4 Fl. Mobicom 4 Building, 95 Soi Phra Pinit, Naradhiwas Rajanagarindra Road, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120 Thailand

Working at Backyard

OUR CULTURE

In our Backyard, we are playing with Data

We believe that the sustained business needs good chemistry between everyone on the team. Individual skills set makes a difference in work, but the teamwork does more. So our another mission is to build a family-like company. We stayed in our home and work in our Backyard.