โลโก้บริษัท Backyard

Backyard

Information Technology

บริษัท Backyard ให้บริการด้าน Social Listening และ Business Analysis ตั้งแต่การหา insight จนถึงข้อแนะนำในการดำเนินการทางการตลาดหรือธุรกิจ เพื่อเป็นปัจจัยหลักประกอบการตัดสินใจ (Decision Making) โดยมีข้อเท็จจริงรองรับ บริการของ Backyard จำแนกเป็นหลักได้แก่ การให้บริการใช้เครื่องมือ (Software Subscription), การส่งมอบรายงาน (Report) และการให้บริการเกี่ยวกับ Big Data แบบตามความต้องการ (Customization)

Contact

3-4 Fl. Mobicom 4 Building, 95 Soi Phra Pinit, Naradhiwas Rajanagarindra Road, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120 Thailand

Backyard jobs

2 results