โลโก้บริษัท Azure Computers (Thailand) Co., Ltd.

Middle iOS Developer

Azure Computers (Thailand) Co., Ltd. - Middle-Level, Full time - สาทร กรุงเทพมหานคร
฿35,000-฿60,000
 • Minimum 3 years of professional softwaredevelopment experience and must possess a high comfort level with object-oriented technologies  
 • Minimum 3 years in mobile application development with iOS APIs and Frameworks  
 • Must have strong understanding iOS, Java, Swift 
 • Must have strong understanding of the Xcode developer tool chain  
 • Understanding of the nuances of fragments and iOS XML layouts, and how to create adaptive interfaces that work for multiple device form factors  
 • Experience with the latest iOS technologies including Blocks, GCD, Storyboards, Collection Views and Auto Layout 
 • Extensive hands-on experience creating custom UI controls, consuming RESTful APIs, designing protocols, implementing delegate interfaces, and performance optimization  
 • Focus on high standards and thorough development, testing and delivering high-quality products  
 • Experience with client-side technologies such as CSS and JavaScript  
 • Strong software design skills andexperience with proven design and architecture patterns 
 • Ability to consume specifications, give feedback, provide estimates andtranslate into implementation  
 • Experience with continuous integration and delivery tools (Jenkins, TeamCity, GitLab, Subversion) 
 • Ability to work collaboratively with team members  
 • Good knowledge of API development  
 • Experience in programming with external API services including XML / JSON  
 • Able to research and solve problems on his/her own using Google, newsgroups, vendor support and other external resources  
 • Strong ability to communicate with technical and non-technical audiences in both written and verbal forms  
 • Comfortable representing application development interests in cross-departmental meetings and brainstorms  
 • Must be proactive and willing to identify opportunities for improvement, propose solutions and see them through to completion  
 • Should have developed one or more apps in the App Store  
 • Experience in Banking domain is a plus
2 months ago

Related Skills

#banking#ios#mobile#mobile-application#swift

Contact

Azure Computers (Thailand) Co., Ltd.
เลขที่ 75/47 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้นที่ 23 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 10110

About Azure Computers (Thailand) Co., Ltd.

โลโก้บริษัท Azure Computers (Thailand) Co., Ltd.

Azure Computers (Thailand) Co., Ltd.Information Technology

บริษัท แอซเซอร์คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทสาขาของบริษัท แอซเซอร์คอมพิวเตอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ให้บริการระบบบริหารจัดการแก่บริษัทในอุตสาหกรรมยานยนต์ การเงินการธนาคาร ประกันภัย คอมพ

กรุงเทพมหานคร

More at Azure Computers (Thailand) Co., Ltd.

1 other opening

25 days ago

Backend Java Developer

Middle-Level, Full time

฿30,000-฿60,000 Azure Computers (Thailand) Co., Ltd. - สาทร กรุงเทพมหานคร
#bootstrap#java#java8#java9#javascript