โลโก้บริษัท Azure Computers (Thailand) Co., Ltd.

Java Backend Developer

Azure Computers (Thailand) Co., Ltd. - Middle-Level, Full time - จตุจักร กรุงเทพมหานคร
฿60,000-฿80,000

Required: 

  • 5+ years of experience designing and developing backend system. 
  • Experience with Java including Java 6/7/8, Spring, JDBC, JSP, JSTL, Web services (SOAP/WSDL/REST), JAXB, Ehcache, Maven, Tomcat Server 
  • Experience with using tools such as Eclipse IDE, Git, JIRA, Subversion, Oracle Developer, Selenium QC, etc.

Optional:  

  • Strong experience with an RDBMS (Oracle, MySQL, Postgres, etc.) and working with data formats like XML. 
  • Strong problem solving, application debugging and troubleshooting skills using latest tools a must. 
  • Multi-tasking with good follow through skills, good communication skills.   
18 days ago

Related Skills

#java#java8#java9

Contact

Azure Computers (Thailand) Co., Ltd.
เลขที่ 75/47 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้นที่ 23 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 10110

About Azure Computers (Thailand) Co., Ltd.

โลโก้บริษัท Azure Computers (Thailand) Co., Ltd.

Azure Computers (Thailand) Co., Ltd.Information Technology

บริษัท แอซเซอร์คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทสาขาของบริษัท แอซเซอร์คอมพิวเตอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ให้บริการระบบบริหารจัดการแก่บริษัทในอุตสาหกรรมยานยนต์ การเงินการธนาคาร ประกันภัย คอมพ

กรุงเทพมหานคร