โลโก้บริษัท Azure Computers (Thailand) Co., Ltd.

Azure Computers (Thailand) Co., Ltd.

Information Technology

บริษัท แอซเซอร์คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทสาขาของบริษัท แอซเซอร์คอมพิวเตอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ให้บริการระบบบริหารจัดการแก่บริษัทในอุตสาหกรรมยานยนต์ การเงินการธนาคาร ประกันภัย คอมพิวเตอร์ และโรงงานการผลิต ในประเทศไทยมาตั้งแต่ พ.ศ. 2554

    Contact

    เลขที่ 75/47 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้นที่ 23 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 10110

    Azure Computers (Thailand) Co., Ltd. jobs

    0 results