โลโก้บริษัท Aware Technology Solutions

System Analyst (Java, Android)

Aware Technology Solutions - Entry-Level, Full time - พญาไท กรุงเทพมหานคร
฿45,000-฿85,000

เปิดรับ System Analyst 2 ตำแหน่ง

 1. Java Web Application Development
 2. Android Mobile Development  

Responsibities:

 • วิเคราะห์และประมวลผลการทำงานของระบบเดิมที่มี
 • ระบุและเก็บข้อมูลความต้องการใหม่ที่ทางลูกค้าหรือผู้ใช้ต้องการ
 • ออกแบบ Flow Diagram, ER Diagram และเอกสารต่างๆเพื่อใช้ในการเริ่มโปรเจ็ค
 • ทำงานร่วมกับทีม IT และนักพัฒนาเพื่อสร้าง รวมทั้งพัฒนาซอฟแวร์และระบบใหม่ให้ดีขึ้น
 • ทำการเทสและแก้ไขข้อบกพร่องอย่างสม่ำเสมอ
 • จัดทำคู่มือและให้ความรู้ในการใช้งานกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ

Requirements:

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท จากคณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศกรรมซอฟแวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณะอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
 • มีประสบการณ์อย่างต่ำ 4 ปีในการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยใช้ภาษาโปรแกรม JAVA หรือ Android (Kotlin)
 • มีประสบการณ์อย่างต่ำ 2 ปีในตำแหน่ง System Analyst หรือหน้าที่ออกแบบแอพพลิเคชั่น
 • มีความรู้ในการเขียน Flow โปรแกรมโดยใช้ UML หรือ Diagram อื่นๆเป็นอย่างดี
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้างระบบ (Software Architect)
 • มีความเป็นผู้นำและสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับสมาชิกในทีม
 • มีทัศนคติที่ดีและรักในการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ
 • สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและปรับแผนให้ทันต่อเหตุการณ์ได้ทันท่วงที
 • สามารถทำงานเป็นทีมและผลักดันให้สำเร็จได้ตามกำหนดการ
 • สามารถสื่อสารและเขียนภาษาอังกฤษได้ดีในระดับปานกลาง 
2 months ago

Contact

Aware Technology Solutions
408/106, 24th Floor Phaholyothin Place, Samsennai, Phayathai,Bangkok 10400

About Aware Technology Solutions

โลโก้บริษัท Aware Technology Solutions

Aware Technology SolutionsInformation Technology

As part of Aware Group’s aspiration to provide an enterprise software development service, Aware Technology Solutions (ATS) was established in 2014 to focus on the delivery of high quality software d

กรุงเทพมหานคร