โลโก้บริษัท Aware Group

Software Engineer (Java) – Telecommunications

Aware Group - Middle-Level, Full time - กรุงเทพมหานคร
฿1,000-฿9,999,999
Software Engineer (Java) – Telecommunications Sector – Ari (BKK) เปิดรับตำแหน่ง Software Engineer (Java) – Telecommunications Sector – สามารถทำงานย่านอารีย์ (กรุงเทพฯ)

https://www.aware.co.th/it-jobs/software-engineer-java-telecommunications-sector-ari-bkk/ awaresocial@aware.co.th

Java technology team– working with a Telecommunications Company based in Ari. English communication skills are not critical. We require people who are interested to apply full stack development

Java technology team -- ทำงานในบริษัทโทรคมนาคม ในย่านอารีย์(กรุงเทพฯ) สื่อสารภาษาอังกฤษได้เล็กน้อย เราต้องการผู้ที่มีความสนใจทางด้าน Full stack

Knowledge

 • Intermediate knowledge any of the following: AngularJS, Node.js, Java Spring/Struts Framework with Hibernate and RESTFul API
 • Intermediate knowledge of Oracle or SQL Server or MongoDB

ความรู้

 • มีความรู้ทางด้านภาษา AngularJS, Node.js, Java Spring/Struts Framework รวมทั้งการทำงานกับ Hibernate และ RESRFul API
 • มีความรู้ทางด้าน Oracle หรือ SQL Server หรือ MongoDB ในระดับปานกลาง
Experience

 • 2+ years’ experience of Java development projects
 • BA Computer Science or related technology subject

ประสบการณ์

 • มีประสบการณ์ในการทำโปรเจคที่ใช้ภาษา Java 2 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญาตรีในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์(Computer Science) หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี

Personal Attributes and Competencies

 • Professional Appearance
 • Quality Mindset
 • Potential to Lead Others
 • Drive for Results
 • Initiative & Risk Taking
 • Learning Agility & Self Development
 • Teamwork & Teambuilding
 • Technical/Professional Expertise

คุณสมบัติและทักษะความสามารถส่วนบุคคล

 • มีความเป็นมืออาชีพ
 • มีกระบวนการทางความคิดเชิงคุณภาพ(Quality Mindset)
 • มีความสามารถในการเป็นผู้นำทีม
 • มีความตั้งใจในการผลักดันงานให้สำเร็จ
 • กล้านำเสนอไอเดียใหม่ๆและรับความเสี่ยงได้
 • ชอบเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่ตลอด
 • ทำงานเป็นทีมและสามารถสร้างทีมได้
 • มีความสามารถทางด้านเทคนิกและมีความเป็นมืออาชีพ

The benefits of working at Aware go beyond the awesome team you get to work with.

We offer:

 • Provident fund
 • Annual medical check up
 • Health protection program
 • Financial support for your personal needs (For marriage, child birth and funeral arrangements)
 • Computer and printer subsidy
 • Language, technical and business training and support

เราเสนอ:

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • โปรแกรมการคุ้มครองสุขภาพ
 • การสนับสนุนทางการเงินสำหรับความต้องการส่วนบุคคลของคุณ (สำหรับการสมรส การคลอดบุตร และการจัดงานศพ)
 • เงินอุดหนุนทางด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
 • การฝึกอบรมด้านภาษา ด้านเทคนิคการทำงาน การฝึกอบรมและสนับสนุนความรู้ทางธุรกิจ

Related Skills

#java

Contact

Aware Group
408/106 Phahonyothin Soi 8, 24th floor, Phahonyothin Places Building, Samsen Nai, Phaya Thai, Bangkok 10400

About Aware Group

โลโก้บริษัท Aware Group

Aware GroupInformation Technology

For the past 15 years, Aware Group has been challenging conventions, transforming businesses, supporting communities and helping our clients get more out of their technology. In this time, the changes

กรุงเทพมหานคร