โลโก้บริษัท XCOMMERCE Co., Ltd.

Web Developer

XCOMMERCE Co., Ltd. - Entry-Level, Full time - สาทร กรุงเทพมหานคร
฿25,000-฿45,000
 1. วิเคราะห์และออกแบบระบบ ออกแบบฐานข้อมูล
 2. พัฒนาระบบ Content Management System ตามระบบมาตรฐานของบริษัท
 3. ออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล โปรแกรมที่ใช้เชื่อมโยง รวมถึงปรับปรุงฐานข้อมูล
 4. วิเคราะห์และออกแบบระบบการทำงานตามความต้องการของลูกค้า
 5. ร่วมเสนอแนวทางการพัฒนาระบบที่สามารถตอบโจทย์ของแต่ละโครงการ
 6. ตรวจสอบงานให้แน่ใจว่าเสร็จสมบูรณ์ ไม่มีข้อผิดพลาด และได้มาตรฐานของบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการเขียนโปรแกรม อย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรู้และเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP (Codeigniter) / Yii / Laravel ภาษาใดภาษาหนึ่ง และ JavaScript ได้เป็นอย่างดี
 • มีพื้นฐานความรู้และเข้าใจในการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ และคำสั่ง SQL
 • พัฒนาเว็บไซต์ตาม UI / UX / Wireframe ที่ได้ออกแบบไว้
 • มีความรู้และศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ๆ หรือมีความรู้เกียวกับ OOP-Programming, jQuery, Ajax jQuery, MVC
 • มีความรู้ในเรื่องระบบ Google API,Facebook API
 • ถ้ามีผลงานด้านการพัฒนาเว็บไซต์ eCommerce จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับระบบ CMS ตัวใดตัวหนึ่ง เช่น WordPress และ Magento, สามารถ Customize Code ของ CMS ค่ายต่างๆได้
 • สามารถทำงานเป็น project โดยมี deadline ที่กำหนดได้ 
35 minutes ago

Related Skills

#javascript#laravel#magento#php#wordpress

Contact

XCOMMERCE Co., Ltd.
90/28 หมู่บ้าน BizTown ตรงข้าม BigC สุขสวัสดิ์ ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 -------------------------------- หมายเหตุ: ตำแหน่งงาน Developer สามารถเลือกสถานที่ปฏิบัติงานได้ที่ Asia Centre Building ชั้น 18 ห้อง 1809 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ - BTS (สถานีช่องนนทรี) - MRT สถานีสีลม - BRT สถานีสาทร - รถประจำทาง สาย 115, 163, 167, 77, 177, 504, 76, 67, 17

About XCOMMERCE Co., Ltd.

โลโก้บริษัท XCOMMERCE Co., Ltd.

XCOMMERCE Co., Ltd.Information Technology

xCommerce ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย เพิ่มยอดขายได้โดยไม่ต้องเพิ่มคน เราออกแบบระบบมาเพื่อผู้ที่ขายสินค้าหลายช่องทางโดยเฉพาะ เราพัฒนาระบบหลังบ้านอีคอมเมิร์ช เพื่อจัดการและแก้ปัญหาร้านค้าออนไลน์ เชื่อ

กรุงเทพมหานคร