โลโก้บริษัท XCOMMERCE Co., Ltd.

System Analyst

XCOMMERCE Co., Ltd. - Middle-Level, Full time - พระประแดง สมุทรปราการ
฿35,000-฿50,000
 1. วิเคราะห์และรวบรวมความต้องการของลูกค้า เพื่อใช้ในการออกแบบระบบ software โปรแกรมต่างๆ
 2. นำเสนอทางเลือกที่เหมาะสมกับระบบที่พัฒนาให้กับลูกค้า เป็นที่ปรึกษาของลูกค้า ในการออกแบบระบบ Software
 3. ควบคุม ดูแลการทำงานของทีม developer ให้ผลิตและพัฒนาผลงานที่ถูกต้อง ตรงตามการออกแบบ และ Business Requirement ของลูกค้า ในเวลาที่กำหนด
 4. ประสานงานกับ Project Manager, Project Coordinator เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันที่ราบรื่น บริการที่ดี และเป็นที่พึงพอใจแก่ลูกค้า
 5. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบระบบต่างๆ เช่น Requirement Spec, Data Dict, DFD, ERD, UML, Program List, Program Flow, Application Spec
 6. จัดเตรียม Test Case Scenario เพื่อใช้ในการทดสอบระบบ ร่วมกับ Software Tester
 7. ควบคุมดูแลการติดตั้งระบบ รวมถึงการทดสอบระบบให้ได้คุณภาพและตรงตามความต้องการของลูกค้า ก่อนส่งมอบงานให้แก่ลูกค้า
 8. จัดเตรียมการ Training และเอกสาร User manual, System manual
 9. เสนอแผนการพัฒนาระบบ (Project Plan) ที่เหมาะสม เพื่อใช้ปฏิบัติงานภายในทีมงานที่เกี่ยวข้อง
 10. ดูแลและจัดการภาพรวมของ software ที่บริษัทออกแบบและพัฒนา
 11. ดูแล อบรม ให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับทีมงาน และวางแผนจัดการ Resource ที่มี ให้ทำงานได้อย่างคุ้มค่าเหมาะสม

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทสาขา Computer Science, Computer Engineering, IT, MIS, Business Computer หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานตำแหน่ง System Analyst เป็น Project ที่หลากหลาย อย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ Ecommerce หากมีประสบการณ์การทำงานให้กับ Project ที่เกี่ยวกับระบบ Ecommerce จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบระบบธุรกิจในระดับทั่วไป และมีความเข้าใจใน SDLC concept เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการสื่อสารที่ดี, มีมุนษย์สัมพันธ์ดี, สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและเวลาที่กำหนดได้
 • ปรับตัวเพื่อการทำงานร่วมกับทีมงานได้เป็นอย่างดี และช่วยเหลือ แบ่งปัน เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกัน 
5 months ago

Related Skills

#diagram#planning#prototyping#sdlc#specflow

Contact

XCOMMERCE Co., Ltd.
สามารถเลือกสถานที่ปฏิบัติงานได้ 1. BTS พร้อมพงษ์ ตึก Emporium Tower ชั้น 10 ห้อง 111/1 (Linuxx Service Office Zone) ตรงข้ามห้าง Emquartier - ค่าที่จอดรถจักรยานยนต์ 1000 บาท/ปี - ค่าที่จอดรถยนต์ 3500 บาท/เดือน - ช่วง 1-2 เดือนแรกพนักงานต้องมาเรียนรู้งานและบรีฟโปรเจคที่สำนักงานใหญ่ (ตรงข้ามบิ๊กซีสุขสวัสดิ์ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ) 2. โครงการ Biztown (พระราม 3-สุขสวัสดิ์) ตรงข้าม BigC สุขสวัสดิ์ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ - รถเมล์สาย 20, 138 - รถตู้สายบางประแก้ว-พระสมุทรเจดีย์

About XCOMMERCE Co., Ltd.

โลโก้บริษัท XCOMMERCE Co., Ltd.

XCOMMERCE Co., Ltd.Information Technology

xCommerce ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย เพิ่มยอดขายได้โดยไม่ต้องเพิ่มคน เราออกแบบระบบมาเพื่อผู้ที่ขายสินค้าหลายช่องทางโดยเฉพาะ เราพัฒนาระบบหลังบ้านอีคอมเมิร์ช เพื่อจัดการและแก้ปัญหาร้านค้าออนไลน์ เชื่อ

กรุงเทพมหานคร