โลโก้บริษัท XCOMMERCE Co., Ltd.

iOS Developer

XCOMMERCE Co., Ltd. - Entry-Level, Full time - สาทร กรุงเทพมหานคร
฿20,000-฿50,000
 1. วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนา Application บนระบบปฏิบัติการ iOS ตามความต้องการได้
 2. ออกแบบและสร้างระบบให้มีประสิทธิภาพบน Cloud Platform
 3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สามารถใช้ภาษา Objective-C, Swift ได้ดี
 • มีความเข้าใจใน iOS application Life Cycle, หลักการการออกแบบของ Apple และ interface guidance
 • มีความเข้าใจหลักการพัฒนา Mobile Application เช่น Offline, Caching, Security, Lifecycle, Error Handling, Network Connectivity, Asynchronous and Reactive Programming
 • คุ้นเคยกับ Realm Database / Core Data
 • คุ้นเคยกับการใช้ Version Control และ Libraries/Tools เช่น Alamofire, Fastlane,Fabric และ Firebase
 • เข้าใจใน OOP, design pattern เช่น MVP, MVVM
 • มีความรู้และเข้าใจเรื่องการต่อ API รูปแบบ RESTful APIs, graphQL หรือเคยต่อ Socket IO
 • มีประสบการณ์การใช้งาน XML, JSON
 • หากมีประสบการณ์ใช้งาน Flutter หรือมี application บน Apple App Store จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการวิเคราะห์และแก้ปัญหา หากออกแบบระบบตามความต้องการของผู้ใช้ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทำงานเป็นทีม เพื่อให้งานเสร็จตรงตามเวลาที่กำหนด
 • เรียนรู้งานได้เร็ว ค้นคว้าและศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ
 • มีความกระตือรือร้น ละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบสูง จัดลำดับความสำคัญได้ดี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับพอใช้
6 months ago

Related Skills

#application#ios#iosdeveloper#objective-c#swift

Contact

XCOMMERCE Co., Ltd.
สามารถเลือกสถานที่ปฏิบัติงานได้ 1. BTS พร้อมพงษ์ ตึก Emporium Tower ชั้น 10 ห้อง 111/1 (Linuxx Service Office Zone) ตรงข้ามห้าง Emquartier - ค่าที่จอดรถจักรยานยนต์ 1000 บาท/ปี - ค่าที่จอดรถยนต์ 3500 บาท/เดือน - ช่วง 1-2 เดือนแรกพนักงานต้องมาเรียนรู้งานและบรีฟโปรเจคที่สำนักงานใหญ่ (ตรงข้ามบิ๊กซีสุขสวัสดิ์ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ) 2. โครงการ Biztown (พระราม 3-สุขสวัสดิ์) ตรงข้าม BigC สุขสวัสดิ์ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ - รถเมล์สาย 20, 138 - รถตู้สายบางประแก้ว-พระสมุทรเจดีย์

About XCOMMERCE Co., Ltd.

โลโก้บริษัท XCOMMERCE Co., Ltd.

XCOMMERCE Co., Ltd.Information Technology

xCommerce ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย เพิ่มยอดขายได้โดยไม่ต้องเพิ่มคน เราออกแบบระบบมาเพื่อผู้ที่ขายสินค้าหลายช่องทางโดยเฉพาะ เราพัฒนาระบบหลังบ้านอีคอมเมิร์ช เพื่อจัดการและแก้ปัญหาร้านค้าออนไลน์ เชื่อ

กรุงเทพมหานคร