โลโก้บริษัท XCOMMERCE Co., Ltd.

Android Developer

XCOMMERCE Co., Ltd. - Entry-Level, Full time - สาทร กรุงเทพมหานคร
฿35,000-฿50,000
 1. ออกแบบ สร้าง และพัฒนาระบบ Android Application ตามที่ได้รับมอบหมาย สามารถแก้ไขต่อยอดและปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตรงกับแผนพัฒนาและความต้องการของธุรกิจ
 2. รับผิดชอบพัฒนาแอปพลิเคชั่น Android ด้วยภาษา Kotlin, Flutter หรือ ภาษา Java
 3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์พัฒนา Android Application ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป และมีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไปในด้านการพัฒนา Android ด้วยภาษา Kotlin และ Java
 • หากเคยมีประสบการณ์ในสายงานธุรกิจ E-Commerce มาก่อนจะเป็นประโยชน์อย่างมาก
 • คุ้นเคยกับการใช้งาน Laravel Framework, RESTful, MVVM, RxJava/Android, LiveData, JetPack
 • พัฒนา Application โดยใช้ Android Studio ได้อย่างชำนาญ
 • สามารถเขียนภาษา Java หรือ Kotlin ได้ในระดับดีมาก
 • หากสามารถเขียน Web Service, JSON, XML, Library และ API ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ใช้งาน SVN,GIT ได้อย่างชำนาญ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีมได้ ขยัน อดทน สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ มีความรับผิดชอบ และเรียนรู้งานได้เร็ว
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับพอใช้ 
3 hours ago

Related Skills

#android#git#java#kotlin#laravel

Contact

XCOMMERCE Co., Ltd.
90/28 หมู่บ้าน BizTown ตรงข้าม BigC สุขสวัสดิ์ ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 -------------------------------- หมายเหตุ: ตำแหน่งงาน Developer สามารถเลือกสถานที่ปฏิบัติงานได้ที่ Asia Centre Building ชั้น 18 ห้อง 1809 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ - BTS (สถานีช่องนนทรี) - MRT สถานีสีลม - BRT สถานีสาทร - รถประจำทาง สาย 115, 163, 167, 77, 177, 504, 76, 67, 17

About XCOMMERCE Co., Ltd.

โลโก้บริษัท XCOMMERCE Co., Ltd.

XCOMMERCE Co., Ltd.Information Technology

xCommerce ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย เพิ่มยอดขายได้โดยไม่ต้องเพิ่มคน เราออกแบบระบบมาเพื่อผู้ที่ขายสินค้าหลายช่องทางโดยเฉพาะ เราพัฒนาระบบหลังบ้านอีคอมเมิร์ช เพื่อจัดการและแก้ปัญหาร้านค้าออนไลน์ เชื่อ

กรุงเทพมหานคร