โลโก้บริษัท ARINCARE

UI Designer ( Web / Mobile Application )

ARINCARE - Middle-Level, Full time - พระโขนง กรุงเทพมหานคร
฿25,000-฿35,000

UI Designer @ Arincare:

 • สร้าง Design practice ที่ดีจากการศึกษา User Behavior ของ Arincare และทำ quick prototype/wireframe เพื่อ discuss ในทีมก่อนนำไปพัฒนา features
 • ปรับปรุง พัฒนา Application interface เพื่อให้มี customer experience ที่ดีขึ้น
 • นำเสนอรูปแบบการปรับปรุงพัฒนา Design element ของ Platform ให้ดีขึ้นอยู่เสมอ
 • Optimization by Design: สร้างสรรค์ visual design ที่ช่วย drive output ที่ตอบโจทย์ key objective และ metrics ของทีมได้
 • เป็น Expert ด้านการออกแบบและพัฒนา UX/UI ประจำทีม ที่สามารถช่วย CEO กำหนดแนวทางของ product development ในแต่ละ release ได้
 • Working closely and report directly to CEO

Must-Have Qualifications

 • "People & Good Communication Skills" are must-haves. You must be a good team player, or a pleasant person to work with. 
 • Entrepreneurial spirit - Have courage to stand up for you opinion and defend your ideas, but be flexible enough to take comments and contructive criticisim from the team
 • Can communicate clearly with the team 
 • Strong Sense of Responsibility 
 • Have Growth Mindset ** (very important)

Qualifications

 • มีประสบการณ์ทำงาน 2+ ปี ในการออกแบบ UI Design สำหรับ Web / Mobile application (มีผลงานใน production จริง)
 • Demonstrate deep understanding of social media, web, and mobile app
 • มีจิตวิญญาณและคุณสมบัติของคนทีต้องการพัฒนาในสายงานการ design - Perfectionist, self-motivated, detail-oriented และกระตือรือร้นในการพัฒนาตัวเอง
 • เข้าใจพื้นฐาน elements ของการออกแบบที่ดี เช่น การใช้สี, layout, UI design principles, gamification, การใช้ font ในโอกาสต่างๆ
 • มีความชำนาญในการใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น Draw.io, Adobe XD
 • สามารถพัฒนาตนเอง รับความเห็นเชิงสร้างสรรค์ และความกดดันในการทำงานได้ 
 • มีพลัง energetic self motivate สามารถทำงานได้ดีทั้งกับทีมและเป้าของตนเอง 

If you're interested, please drop an email to tell us more about yourself at ceo@arincare.com

10 days ago

Related Skills

#design#graphic#product-design#ui#uiuxdesigner

Contact

ARINCARE
Unit C301 Space 101 Office, 101/12 Soi Sukhumvit 101/1, Sukhumvit Rd, Bangchak, Phrakanong, Thailand, 10260

About ARINCARE

โลโก้บริษัท ARINCARE

ARINCAREHealthcare

Arincare คือแพล็ตฟอร์มสำหรับบริจัดการข้อมูลสุขภาพและฐานข้อมูลกลางยารักษาโรคสำหรับสาธารณสุขไทยโดยมีเป้าหมายในการ connect เชื่อมโยงระบบสาธารณสุขไทยนอกโรงพยาบาลเข้าเป็นเครือข่ายเดียวกัน เพื่อยกระดับสาธาร

กรุงเทพมหานคร