โลโก้บริษัท ARINCARE

Product Owner

ARINCARE - Entry-Level, Full time - พระโขนง กรุงเทพมหานคร
฿20,000-฿40,000

ทีม Arincare เปิดรับสมัครเพื่อนร่วมทีมตำแหน่ง Product Owner มาร่วมทีม เพื่อพัฒนาบริการใหม่ที่จะเป็นแพลตฟอร์มช่วยยกระดับสาธารณสุขและการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพสำหรับคนไทยทั้งประเทศ

สำหรับ "Product Owner", หน้าที่ของคุณคือการเป็น CEO ให้กับทีมนี้ในการพัฒนาให้เกิดการเติบโตและบรรลุเป้าหมาย เพื่อก้าวต่อไปในสายงานการบริหาร

Job Description / Responsibilities

 • ทำงานร่วมกับ Founders ของบริษัทและทีมงานในการวางแผนกลยุทธ์และแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • ประสานงานร่วมกับผู้เกี่ยวข้องภายในและ partners ของบริษัทในระดับองค์กร
 • ขับเคลื่อนการพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
 • ศึกษา ค้นคว้า และนำเสนอแนวทางการพัฒนาบริการให้ตอบโจทย์ลูกค้า
 • ทำความเข้าใจ วิเคราะห์ และสื่อสารความต้องการ เงื่อนไขทางธุรกิจ ประสบการณ์ของผู้ใช้ แนวทางการตลาดให้กับทีมทั้งในระดับเทคนิค และภาพรวม
 • เป็น CEO ของทีมในการนำเสนอ สื่อสารความหมายและคุณค่าของบริการให้กับทุกฝ่าย
 • ทำงานกับ CEO และ Founders ของบริษัทโดยตรง

Qualifications

 • มีประสบการณ์ทำงานในทีมหรือพัฒนา digital product/service ในด้านใดด้านหนึ่ง Marketing, UX/UI designer, business analyst, product management
 • มีความเข้าใจขั้นตอนการออกแบบและพัฒนา user experience, customer journey เป็นอย่างดี
 • มีความรู้เบื้องต้นในเรื่อง software development cycle ในระดับที่สื่อสารกับ developer ได้
 • เข้าใจพื้นฐานการทำธุรกิจและการตลาด
 • สื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ทั้งในระดับทีมและการนำเสนอ
 • มีพลัง มีความมั่นใจ รวมถึงบุคลิกที่เหมาะสม กล้าแสดงออก กล้านำเสนอ ตามที่ถูกกาลเทศะ
 • มีความเป็นมืออาชีพ รับผิดชอบต่องานที่ทำ
 • ทำงานได้ทั้งแบบทีม และงานที่ทำคนเดียว
 • ไม่กลัวการลุยจริง ลงมือทำจริง เจอลูกค้าจริง ออกนอก comfort zone เพื่อหาข้อมูล
 • Growth Mindset ** (very important)

Preferred qualifications, but not required

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีในด้านการตลาด วิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ทำงานในบริษัท Startup หรือ high growth product

งานของ Product Owner นั้นเป็นงานที่หนักและท้าทาย ขณะเดียวกันก็จะได้เรียนรู้ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงพร้อมกับ connection ที่หลากหลายจากการทำงานร่วมกับผู้บริหารต่างๆ โดยตรง

สนใจสามารถส่ง resume หรือทักทายกันได้ที่อีเมล์ info.arincare@gmail.com

3 months ago

Related Skills

#product-design#product-management#product-owner#project-management#software-development

Contact

ARINCARE
No. 2556 Room 1902 Floor19th , 66Tower Building Sukhumvit Rd. Bangna Bangna BKK 10260

About ARINCARE

โลโก้บริษัท ARINCARE

ARINCAREHealthcare

Arincare คือแพล็ตฟอร์มสำหรับบริจัดการข้อมูลสุขภาพและฐานข้อมูลกลางยารักษาโรคสำหรับสาธารณสุขไทยโดยมีเป้าหมายในการ connect เชื่อมโยงระบบสาธารณสุขไทยนอกโรงพยาบาลเข้าเป็นเครือข่ายเดียวกัน เพื่อยกระดับสาธาร

กรุงเทพมหานคร