โลโก้บริษัท ARINCARE

Customer Success

ARINCARE - Entry-Level, Full time - กรุงเทพมหานคร
฿18,000-฿35,000

ทีม Arincare เปิดรับสมัครเพื่อนร่วมทีมตำแหน่ง Customer Success Team มาร่วมทีม เพื่อพัฒนาบริการใหม่ที่จะเป็นแพลตฟอร์มช่วยยกระดับสาธารณสุขและการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพสำหรับคนไทยทั้งประเทศ

สำหรับ "Customer Success", หน้าที่ของคุณคือการตัวแทนของบริษัทในการดูแลลูกค้า ร่วมพัฒนาธุรกิจให้ลูกค้าประสบความสำเร็จและเติบโต รวมถึงเป็นกระบอกเสียงให้กับลูกค้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

Job Description / Responsibilities

 • ดูแล ช่วยประสานงาน และช่วยเหลือผู้ใช้งานในการ onboard ให้ลูกค้ามีประสบการณ์ทำงานที่ดี
 • วางแผน นำเสนอ และจัด workshop กิจกรรมเพื่อพบปะและ training ลูกค้าในการใช้ระบบให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • ลงพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมเพื่อพบปะและเก็บ feedback จากลูกค้าทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่
 • ช่วยให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาการใช้งาน ให้ลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ
 • นำเสนอบริการเสริมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ให้กับลูกค้าและปิดการขายได้
 • เป็นพิธีกรนำเสนอหัวข้อกิจกรรมต่างๆ

Qualifications

 • มี Service Mind พร้อมเข้าพูดคุยกับลูกค้าเพื่อช่วยแก้ปัญหา
 • มีความคล่องตัวในการประสานงานและทำกิจกรรมหน้างาน
 • เชี่ยวชาญการใช้เครื่องมือสื่อออนไลน์ Social Media ต่างๆ
 • กล้าพูดกล้าแสดงออก มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ชอบการพูดคุยพบปะ
 • มีความใจเย็น สามารถแนะนำขั้นตอนวิธีต่างๆ ทางโทรศัพท์ได้อย่างชัดเจน
 • มีประสบการณ์และความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ หรือฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
 • มีความเป็นมืออาชีพ รับผิดชอบต่องานที่ทำ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • ไม่กลัวการลุยจริง ลงมือทำจริง เจอลูกค้าจริง ออกนอก comfort zone เพื่อหาข้อมูล
 • Growth Mindset ** (very important)

Preferred qualifications, but not required

 • วหากมีปนะสบการณ์ด้านการเป็นวิทยากร ไกด์ พิธีกร จะพิจารณาเป็ฯพิเศษ

งานของ Customer Success Team นั้นเป็นงานที่หนักและท้าทาย ขณะเดียวกันก็จะได้เรียนรู้ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงจากการทำงานร่วมกับผู้บริหารต่างๆ โดยตรง

สนใจสามารถส่ง resume หรือทักทายกันได้ที่อีเมล์ info.arincare@gmail.com  

11 hours ago

Related Skills

#customer#customerservice#customersucess#hardware#support

Contact

ARINCARE
Unit C301 Space 101 Office, 101/12 Soi Sukhumvit 101/1, Sukhumvit Rd, Bangchak, Phrakanong, Thailand, 10260

About ARINCARE

โลโก้บริษัท ARINCARE

ARINCAREHealthcare

Arincare คือแพล็ตฟอร์มสำหรับบริจัดการข้อมูลสุขภาพและฐานข้อมูลกลางยารักษาโรคสำหรับสาธารณสุขไทยโดยมีเป้าหมายในการ connect เชื่อมโยงระบบสาธารณสุขไทยนอกโรงพยาบาลเข้าเป็นเครือข่ายเดียวกัน เพื่อยกระดับสาธาร

กรุงเทพมหานคร