โลโก้บริษัท ARINCARE

Customer Success Specialist

ARINCARE - Entry-Level, Full time - พระโขนง กรุงเทพมหานคร
฿18,000-฿35,000

Customer Success Specialist ที่มีหน้าที่สำคัญที่สุดในบริษัท คือ "ทำให้ผู้ใช้งานและลูกค้าของ Arincare ประสบความสำเร็จ!!" เป็นตัวแทนของผู้ใช้งานในการออกแบบ product , feature ใหม่ๆ และเป็นตัวแทนของ Arincare ในการช่วยแนะนำ ให้คำปรึกษา ในการใช้งาน Arincare ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

"ความสำเร็จของลูกค้าคือหน้าที่ของคุณ"

Responsibilities

 • ทำงานร่วมกับลูกค้าผู้ใช้งานระบบเพื่อเข้าใจเป้าหมาย ขั้นตอน และ requirement ต่างๆ ในมุมของลูกค้าเพื่อให้เราสามารถช่วย guide และแนะนำให้ข้อมูลลูกค้าในการใช้ Arincare Platform ได้
 • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าผู้ใช้งาน เพื่อช่วยให้เขาใช้งาน Platform Arincare ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
 • รับเรื่องและพยายามช่วยลูกค้าผู้ใช้งานในการแก้ไขปัญหาการใช้งานต่างๆ รวมถึงจัดลำดับความสำคัญของ issues ได้
 • ตอบรับและสื่อสารกับลูกค้าผ่านทางช่องทางต่างๆ (email, web chat, โทรศัพท์, LINE) ด้วยความรวดเร็วและเห็นอกเห็นใจลูกค้า
 • มองหาโอกาสและช่องทางในการนำเสนอขายสินค้าและบริการเสริมต่างๆ ให้กับลูกค้าผู้ใช้งาน
 • ร่วมออกบูทในงาน Event และ Workshop พบปะลูกค้าประจำเดือน

About You

 • คุณมีความคล่องตัวและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • คุณเป็นคนที่มีความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจผู้อื่น มี Service Mind
 • คุณเป็นคนที่ถนัดในการ take action โดยจัดลำดับความสำคัญของงานต่างๆ ที่อยู่ในมือได้
 • คุณมีความสนใจเทคโนโลยี และสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง
 • +1 ถ้าคุณมีประสบการทำงานด้าน Customer Service หรือ Help Desk
 • คุณมี Growth Mindset

Desirable

 • มี Passion และความหลงใหลตั้งใจในสิ่งที่คุณทำทั้งเรื่องงานและความชอบส่วนตัว
 • **เราไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ไม่จำกัดสถานบัน =)
3 months ago

Related Skills

#communication#service#servicecoodinate#servicemind#social-media-marketing

Contact

ARINCARE
32/1 ซ.สุขุมวิท 69 ถ.สุขุมวิท พระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110

About ARINCARE

โลโก้บริษัท ARINCARE

ARINCAREHealthcare

Arincare: e-Pharmacy Platform คือแพล็ตฟอร์มสำหรับบริจัดการข้อมูลสุขภาพและฐานข้อมูลกลางยารักษาโรคสำหรับเภสัชกรชุมชนและร้านขายยา โดยมีเป้าหมายในการ connect เชื่อมโยงระบบสาธารณสุขไทยนอกโรงพยาบาลเข้าเป็น

กรุงเทพมหานคร