โลโก้บริษัท Apptify

Full Stack Developer

Apptify - Middle-Level, Full time - ตระการพืชผล อุบลราชธานี
฿18,000-฿20,000

Responsibilities


  • เข้าร่วมในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ทั้งหมด

  • วิเคราห์ออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันและเว็บไซต์โดยใช้ Reactjs React native และ Node.js front-end, back-end

  • ทำงานร่วมกับคนอื่นได้ง่ายสามารถนำเสนอโซลูชั่นที่สร้างสรรค์เพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจที่น่าสนใจและท้าทาย
  • ดูแลแก้ไขข้อผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ

  • มีความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

  • ความรับผิดชอบสูง


Specific qualification


    1. ประสบการณ์กว่า 2 ปีในการสร้างแอปพลิเคชันและเว็บแอปพลิเคชันด้วย  Reactjs, React native และ Node.js


    2. สามารถออกแบบระบบโดยใช้ UML (Unified Modeling Language)


    3. สามารถเขียนโปรแกรมในรูปแบบ Object Oriented Programming (OOP)


    4. สามารถเชื่อมต่อระบบเข้ากับ api ภายนอก


    5. ชำนาญการใช้ restful api, mssql


    6. ชำนาญการใช้ ES6 +, typescript, CSS และ HTML


    7. เข้าใจและใช้ ui framework


    8. สามารถใช้ version control gitlab 


    9. สามารถ deploy ระบบ ขึ้น server ขั้นพื้นฐาน


    10. สามารถทำงานในสภาพแวดล้อมที่เป็น Linux


Benefits


  • ประกันสังคม


Working day


จันทร์-เสาร์ (8:00-17:00) หยุดวันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์


Work location


ในตัวอำเภอตระการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานี

Contact 

บริษัท แอปติฟาย จำกัด 269 หมู่ 4 ถนน อุบลตระการ ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130

2 months ago

Related Skills

#nodejs#react#react-native#sql-server#uml

Contact

Apptify
บริษัท แอปติฟาย จำกัด (สำนักงานใหญ่) 269 หมู่ 4 ถนน อุบล-ตระการ ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล จ. อบุลราชธานี 34130

About Apptify

โลโก้บริษัท Apptify

ApptifyOther

อุบลราชธานี