โลโก้บริษัท APOLLO 21

Software Developer (WebTech)

APOLLO 21 - Middle-Level, Full time - เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
฿30,000-฿60,000

ภาพรวม

 • ประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป
 • เข้าออฟฟิศ 4 วัน - Work from Anywhere 1 วัน ต่อสัปดาห์
 • วันหยุดพิเศษ 15 วัน/ปี + ลาพักร้อน 7-15 วันต่อปี
 • มีพักย่อย coffee break ทุกบ่าย 3 สำหรับพนักงานในออฟฟิศ
 • มีขนมนมเนยให้
 • รูปแบบการทำงานเน้นความเป็นมืออาชีพ รับฟัง feedback เพื่อพัฒนาตัวเองและเพื่อนร่วมงาน เปิดรับความคิดบนหลักของเหตุและผล
 • ระบบ Coaching & Mentorship ด้วย OKR
 • บริษัทไม่ใช้ LINE ในการสื่อสารภายในเรื่องงานกับเพื่อนร่วมงาน 

APOLLO 21 เป็นบริษัท Tech (Software House & Consultancy) เล็กๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มุ่งเน้นในการพัฒนาระบบที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้า รวมถึงวางรากฐานการเก็บ Data เพื่อนำไปใช้วิเคราะห์ต่อยอดรวมถึงการดำเนินตาม Data Protection Policy ให้ถูกต้องตามกฏหมายและมาตรฐานของประเทศที่จะนำไปใช้งาน

บริษัทเราก่อตั้งเมื่อปลายปี 2020 ปัจจุบันบริษัทมีลูกค้าแบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ ลูกค้าต่างชาติจากประเทศเยอรมนี ลูกค้าจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและบริษัทมหาชนในกรุงเทพมหานครฯ และกลุ่มสุดท้ายคือลูกค้าบริษัทรายใหญ่และหน่วยงานท้องถิ่นของเชียงใหม่

Job Description in Detail

You SHOULD possess these

 • Bachelor’s Degree or higher in Computer Engineering, Computer Science or related fields
 • At least 2 years of Working Experience as a Software Developer
 • Experience with REST API and asynchronous programming concept
 • Strong skill and experience with at least one of the following tech stacks; C# .NET, React/Next.js, NodeJS/NestJS, Flutter
 • Good understanding of Frontend Technologies such as HTML/CSS and Javascript/Typescript (We mainly use Typescript here)
 • Experience with SQL or No-SQL DB
 • Able and willing to perform test and ensure Software Quality Standard
 • Experience with Docker and Firebase is a plus
 • Good team player with good communication skill
 • Good problem-solving and self-learning skill 

APOLLO 21 way of working in general

 • Working on-site 4 days a week - Work from Anywhere 1 day a week
 • Office Hour 9:00 - 18:00
 • 15 Annual Public Holidays + 7-15 Annual Vacation Leaves
 • Afternoon Coffee break every 3 PM
 • Free Snacks and Sweets
 • Focus heavily on Team’s strength and Self-improvement
 • Mentorship and Coaching through OKR-driven process
 • Highly professional and experienced team
 • You won’t fit in without a sense of humor 

Your Responsibilities

 • Designing, developing, and testing Web Applications
 • Build Reusable code and libraries for future use
 • Work with and support Software Architect and Design team to accurately translate business requirements into functional code

You will work in our development team to create a variety of project-based Web Applications or Mobile Applications (depending on your skills) for our customers. Our team applies Agile Development Methodology with the APOLLO 21 style of Scrum to fully optimize the output and spirit of the team members. You will acquire and learn a wide range of software development crafts and practices. You will learn the overview of the software development life cycle including planning, designing, building, testing, production, delivery and services. You will have opportunities to contribute to many great software products and projects together with our experienced team members.  

2 months ago

Related Skills

#css#dotnet#javascript#react#typescript

Contact

APOLLO 21
197 Wangsinghkham Rd. T. Chang Moi Chiang Mai 50000

About APOLLO 21

โลโก้บริษัท APOLLO 21

APOLLO 21Information Technology

We are a software house and technical consulting agency locating in Chiang Mai, Thailand. We have diverse customer profiles ranging from corporates and state enterprises in Thailand to German based co

เชียงใหม่

More at APOLLO 21

1 other opening

18 days ago

IT Project Manager

Middle-Level, Full time

฿50,000-฿65,000 APOLLO 21 - เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
#coaching#project-management#scrumframework#software-development#web-development