โลโก้บริษัท APOLLO 21

IT Project Manager

APOLLO 21 - Middle-Level, Full time - เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
฿50,000-฿65,000

ภาพรวม

 • เข้าออฟฟิศ 4 วัน - Work from Anywhere 1 วัน ต่อสัปดาห์
 • วันหยุดพิเศษ 15 วัน/ปี + ลาพักร้อน 7-15 วันต่อปี
 • ลาพิเศษเพื่อเลี้ยงดูบุตรแรกเกิด 10 วัน ไม่ว่าจะเป็นพนักงานชายหรือหญิง (เพิ่มเติมจากสิทธิ์พื้นฐาน) 
 • มีพักย่อย coffee break ทุกบ่าย 3 สำหรับพนักงานในออฟฟิศ
 • มีขนมนมเนยให้
 • รูปแบบการทำงานเน้นความเป็นมืออาชีพ รับฟัง feedback เพื่อพัฒนาตัวเองและเพื่อนร่วมงาน เปิดรับความคิดบนหลักของเหตุและผล
 • ระบบ Coaching & Mentorship ด้วย OKR
 • บริษัทไม่ใช้ LINE ในการสื่อสารภายในเรื่องงานกับเพื่อนร่วมงาน 

APOLLO 21 เป็นบริษัท Tech (Software House & Consultancy) เล็กๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มุ่งเน้นในการพัฒนาระบบที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้า รวมถึงวางรากฐานการเก็บ Data เพื่อนำไปใช้วิเคราะห์ต่อยอดรวมถึงการดำเนินตาม Data Protection Policy ให้ถูกต้องตามกฏหมายและมาตรฐานของประเทศที่จะนำไปใช้งาน

บริษัทเราก่อตั้งเมื่อปลายปี 2020 ปัจจุบันบริษัทมีลูกค้าแบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ ลูกค้าต่างชาติจากประเทศเยอรมนี ลูกค้าจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและบริษัทมหาชนในกรุงเทพมหานครฯ และกลุ่มสุดท้ายคือลูกค้าบริษัทรายใหญ่และหน่วยงานท้องถิ่นของเชียงใหม่

Job Description in Detail

Your Job
 • Manage Time, Budget, and Quality of the project you manage
 • Manage Stakeholders of the project you manage
 • Fully involve in the whole Software Development Life Cycle, Project Management and Agile Methodology Process
 • Seek to improve development processes
 • Provide Guidance to team members of the project you manage
 • Consistently looking to identify and improve team member’s strengths
 • Perform Code Review occasionally with Developers
 • You probably have to code 30-50% of the time 

You will fit this role if you…
 • Have at least 5 years of Professional Experience as a Software Engineer or relevant
 • Have at least 2 years of Experience in leading or managing a team of Software Engineers
 • Have Strong knowledge in Software Development & Technology Industry
 • Have Experience with Agile Development Methodology (Preferably Scrum)
 • Possess High Leadership skill
 • Have Excellent Attitude, mindset and resilience
 • Have Excellent Project Management and Prioritization Skill
 • Have Excellent Problem solving and planning skills
 • Have Excellent Communication skill (written and verbal)
 • Have Excellent Coaching skill
 • Have Excellent Presentation skill
 • Possess Good Negotiation Skill
 • Good People and Relationship building Skill
 • Possess the Ability to work under tight situation
 • Possess High Responsibility and Commitment
 • Deliver results in good quality 
3 months ago

Related Skills

#coaching#project-management#scrumframework#software-development#web-development

Contact

APOLLO 21
197 Wangsinghkham Rd. T. Chang Moi Chiang Mai 50000

About APOLLO 21

โลโก้บริษัท APOLLO 21

APOLLO 21Information Technology

We are a software house and technical consulting agency locating in Chiang Mai, Thailand. We have diverse customer profiles ranging from corporates and state enterprises in Thailand to German based co

เชียงใหม่

More at APOLLO 21

1 other opening

15 days ago

Full-Stack Developer

Middle-Level, Full time

฿25,000-฿50,000 APOLLO 21 - เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
#c-sharp#google-cloud#react#sql#typescript