โลโก้บริษัท Amarin TV

Social media Executive

Amarin TV - Entry-Level, Full time - บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
฿20,000-฿35,000

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ดูแล ควบคุม จัดการสื่อออนไลน์ Social Media ต่างๆ Facebook , Instagram, Tiktok

2. คิดหัวข้อ, วางแผน, ผลิต Content ในรูปแบบต่างๆ ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้า

3. ประสานงานกับแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการจัดทำ content

4. ประสานงานและหารือร่วมกับทีมงานเพื่อกำหนดแนวทางเนื้อหาและรูปแบบของ content

5. จัดเก็บสถิติ วิเคราะห์  Content บน Social Media

คุณสมบัติ:

- มีความรู้และมีประสบการณ์ด้าน Digital Marketing หรือ Social Media Management 1 ปีขึ้นไป

- มีความรู้ความเข้าใจในการทำโฆษณา/content บน Facebook , Instagram, Tiktok

- สื่อสารภาษาอังกฤษได้Benefits

- มีประกันกลุ่มสุขภาพ และ ประกันชีวิตให้ เจ็บไข้ได้ป่วยให้เราดูแล

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เราช่วยเก็บเงินให้ แถมสมทบให้อีก ออกจากงานไปจะได้มีเงินตั้งตัว

- ตรวจร่างกายประจำปี

- การแต่งตัวตามสไตล์ เสื้อยืด กางเกงยีนส์ หรือจะขาสั้นก็ได้ตามสะดวก 

- โบนัสประจำปี ปรับเงินเดือนก็มีให้ ยิ่งผลงานดี ยิ่งเอาไปเยอะๆ

- หนอนหนังสือทั้งหลาย มีส่วนลดการซื้อหนังสือให้ด้วย

2 months ago

Contact

Amarin TV
7/9 ซอย 39 ถนน อรุณอมรินทร์ แขวง อรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

About Amarin TV

โลโก้บริษัท Amarin TV

Amarin TVMedia & Entertainment

สถานีโทรทัศน์อมรินทร์ทีวี ช่อง 34

กรุงเทพมหานคร