โลโก้บริษัท ANY I Co., Ltd.

PHP Programmer

ANY I Co., Ltd. - Middle-Level, Full time - พญาไท กรุงเทพมหานคร
฿25,000-฿40,000

หน้าที่/ความรับผิดชอบ- ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมร่วมกับทีม โดยใช้ PHP, PHP Framework เป็นหลัก- ออกแบบและพัฒนา API สำหรับทีม - ออกแบบและพัฒนาแอ็พพลิเคชันระบบ backend บนเว็บไซต์

คุณสมบัติ - วุฒิการศึกษาในสาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - ซอฟท์แวร์ หรือเกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ทำงานสูง และมีผลงานดีโดยไม่ต้องมีวุฒิการศึกษาที่เกี่ยวข้อง- มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน Web Programming - สามารถพัฒนาระบบด้วย PHP, MySQL ได้- สามารถพัฒนาระบบ REST API ได- ใช้คำว่า มีความรู้ความเข้าใจ หนึ่งในทักษะต่อไปนี้ HTML, CSS, NodeJS, and integrate API with 3rd party web/software- มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถทำงานเป็นทีมได้- มีความรู้ความเข้าใจ UX เบื้องต้น สามารถช่วยสนับสนุนทีมในจุดที่อาจจะตกหล่นไปได้

2 months ago

Related Skills

#api#css#mysql#php

Contact

ANY I Co., Ltd.
เลขที่ 15 อาคารRJ3 ชั้น2 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท

About ANY I Co., Ltd.

โลโก้บริษัท ANY I Co., Ltd.

ANY I Co., Ltd.Information Technology

any i is an interactive installation developer formed in 2010 in Bangkok, Thailand.  They are one of the first groups of interactive developer who strived to create new experience  of communication an

กรุงเทพมหานคร